Hanois katolikker fortsetter protestene, trosser ultimatum fra myndighetene

 Se også:

Over 3000 katolikker samlet seg i hagen til det tidligere apostoliske nuntiatur for å be, i åpen opposisjon til myndighetenes ultimatum om at demonstrantene måtte forlate området innen 17.00 den 27. januar. Flere katolikker har overnattet i nuntiaturets hage, en del av komplekset som kommunistene beslagla i 1959 og som Den katolske kirke i landet nå ønsker tilbakelevert. Den 28. januar publiserte erkebiskop Joseph Ngô Quang Kiệt av Hanoi en uttalelse som gjentar bedyrer katolikkenes rett til å oppholde seg på et område som er fratatt dets rettmessige eier, nemlig Den katolske kirke.

Den 26. januar kom Folkets Komié i Hanoi med en uttalelse hvor de truer med "ekstreme handlinger" dersom ultimatumet ikke overholdes - nemlig at området må være renset og demonstrasjonene være avsluttet innen den 27. januar kl. 17.00. Uttalelsen, som ble signert av komiteens viseformann Ngo Thi Thanh Hang, "beordrer" erkebiskopen av Hanoi til å fjerne korset og alle Maria-statuer på området og til å "avgi rapport" til henne "før kl. 18.00 søndag den 27. [januar]".

I mellomtiden har landets medier startet en kampanje med desinformasjon om sammenstøtene som fant sted den 25. januar, hvor noen katolikker entret bygningen for å hjelpe en kvinne som hadde gått inn i hagen for å legge blomster ved en Maria-statue. Pressen anklager nå Hanois katolikker for å ha angrepet sikkerhetsvaktene og ber myndighetene om å gjenopprette lov og orden, om det så skulle kreve alvorlige tiltak.

P. Joseph Nguyen, som bevitnet episoden den 25. januar, avviser medias beskrivelse som "en skammelig forvrengning av fakta". Han forteller nyhetsbyrået AsiaNews:

- Protestbønnen ble holdt kl. 11.30, etter messen. I løpet av demonstrasjonen hoppet en Hanoi-kvinne over nuntiaturets gjerde og la ned blomster ved foten av en statue som står på området rundt bygningen.

- Sikkerhetspersonell fant henne der og forsøkte å holde henne fast. Uten at de ville høre på hennes forklaring, begynte de å slå og sparke henne. Det var minst 2000 katolikker som bevitnet dette. En leder for sikkerhetsvaktene ropte til og med ut ordre om at hans menn skulle 'slå henne til døde'.

- Advokat Lê Quoc Quan, som var på åstedet, kom kvinnen til unnsetning og anklaget vaktene for å bryte loven. Da vendte de seg mot ham og dro ham inn på et kontor.

- Når man så alt som skjedde, hadde ikke demonstrantene annet valg enn å komme seg inn og brake sammen med sikkerhetsvaktene. Det er imidlertid en stor løgn å hevde at de åpenlyst angrep vaktene.

I søndagsmessene den 27. januar ble de troende over hele hovedstaden informert om ultimatumet. Til tross for dette bestemte de å fortsette demonstrasjonene utenfor nuntiaturet, med sang og bønn.

Den 28. januar kom erkebispedømmet Hanoi med en kommuniké hvor man kritiserer de statskontrollerte medier for å ikke presentere korrekte fakta om hendelsen. Statskontrollert radio, fjernsyn og aviser rapporterer nemlig at erkebispedømmet på ingen måte kan utfordre eierskapet til bygningen, siden "p. Nguyễn Tùng Cương den 24. november 1961 donerte eiendommen til myndighetene."

Erkebiskopen har svart på tiltale og slår igjen fast at `den rettmessige eier er biskopen [i Hanoi] i overensstemmelse med finansrådet, konsultorkollegiet og andre det måtte angå. Biskopen trenger også deres samtykke for å si fra seg bispedømmets gods." Kommunikéen oppklarer videre at "vi med visshet vet at han [p. Nguyễn Tùng Cương] aldri donerte det, siden han ikke hadde autoritet til å gjøre det." Den minner også på at den vietnamesiske konstitusjonen garanterer for religionsfrihet og gudshus, som fremhevet i vedtekten 21/2004/PL-UBTVQH11, som spesifiserer at trossamfunns rettmessige eiendom er beskyttet av loven; enhver vold mot dette er forbudt.

Statlige medier anklager Hanois katolikker for å angripe sikkerhetspersonell, forstyrre offentlig ro og orden, å ulovlig ha reist et kors i nuntiaturets hage og å spre desinformasjon om myndighetene på internett.

Kommunikéet fra erkebispedømmet slår fast at eiendommen ikke tilhører staten. "Myndighetene har ikke noe bevis for at Kirken i Vietnam donerte den, heller ikke et dekret som sier at den ble konfiskert. Derfor er den fremdeles erkebispedømmets eiendom." Ut fra denne forståelsen er det lov for de troende å samles i bønn på eiendommen, og samlingene kan ikke forstås som "illegal samling og bønn på offentlig område". Dessuten "sto korset og Maria-statuene der før. De troende flyttet dem bare tilbake til hvor de sto tidligere."

Med tanke på anklagene om å spre forvrengt informasjon om myndighetene på internett, peker prelaten på at disse artiklene "har blitt lagt ut av mange forskjellige mennesker, erkebispedømmet Hanoi kan ikke holdes ansvarlig." Han fortsetter imidlertid: "De fleste av dem medfører riktighet, og det er innbyggernes rett, beskyttet av grunnloven" å spre informasjon.

AsiaNews (28. januar 2008)

av Webmaster publisert 28.01.2008, sist endret 28.01.2008 - 17:16