Opptak ved St. Eystein presteseminar

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler at frist for opptak til St. Eystein presteseminar er 11. april for det akademiske år 2008-2009.

Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) kan melde seg til seminarets rektor, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, Akersveien 5, 0177 Oslo (fax: 23 21 95 01; e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no) - med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. februar 2008)

av Webmaster publisert 14.02.2008, sist endret 14.02.2008 - 16:02