Sekretær for spansktalende sjelesorg ansatt

Karina Jofré er fra februar 2008 ansatt i prosjektstilling som sekretær for den spansktalende sjelesorg i Oslo katolske bispedømme. Prosjektstillingens varighet er på foreløbig ett år. Sekretæren skal ha et særlig ansvar for registrering av spansktalende katolikker. Arbeidet skal for øvrig bestå av vanlige sekretæroppgaver, samt spansktalende katekese.

Den nye sekretæren for spansktalende sjelesorg har kontorer i Mariagården, sammen med nasjonalsjelesørger: tlf. 23 21 95 66, e-mail Spansk.misjon@katolsk.no. Kontortid er hverdager fra 09.00 til 17.00.

Karina Jofré er fra Argentina og snakker spansk og engelsk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2008)

av Webmaster publisert 15.02.2008, sist endret 15.02.2008 - 13:32