St. Dominikus Teologiske Seminar avvikles

Ved siden av dominikanernes mange kursaktiviteter, har det i flere år også vært gitt undervisning ved St. Dominikus Teologiske Seminar (SDTS), opprettet for å gi et undervisningstilbud i katolsk teologi på høyskolenivå. Menighetsfakultetet har nå i samarbeid med Oslo katolske bispedømme opprettet et helhetlig undervisningstilbud i katolsk teologi, bl.a. et seksårig studium tilpasset behovene til St. Eysteins presteseminar. Styret ved St. Dominikus Teologiske Seminar har derfor besluttet å avvikle SDTS som selvstendig enhet. Det vil fortsatt holdes forelesninger, seminarer og undervisning ved St. Dominikus kloster, men dette vil da inngå som del av dominikanernes regulære kurs- og undervisningsvirksomhet.

Se dominikanernes kursprogram på brødrenes egne hjemmesider.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. februar 2008)

av Webmaster publisert 26.02.2008, sist endret 26.02.2008 - 14:40