Velkommen til markering av Kvinnenes Internasjonale Bønnedag 2008

Velkommen til markering av Kvinnenes Internasjonale Bønnedag 2008, med tema:

"GUDS VISDOM GIR INNSIKT"

Fredag 7. mars 2008 kl. 19.30

Gudstjeneste forberedt av kvinner i Guyana

Sted: Gatekapellet ved Domkirken i Oslo (Dnk)

Preken v/dominikanerinne Anne Bente Hadland

Pianoakkompagnement: Jan Harald Hagen

Forsanger: Hild Sagafos

Forteller: Tjodun Felland

Arrangør: Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner - NØKK - i samarbeid med Oslo Domkirkemenighet (Dnk).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. mars 2008)

av Webmaster publisert 03.03.2008, sist endret 03.03.2008 - 18:52