Messer på Otta

Mariakirken menighet på Lillehammer har nå begynt med messer på Otta, som et regelmessig tilbud til den nordre delen av menigheten. Så langt har messene vært besøkt av omlag 20 mennesker fra Vinstra i sør til Sjåk i nord, inkludert en gruppe afrikanske flyktninger.

Messene feires kl. 18.00 på Frivillighetssentralen (Eben Ezer) i Otta sentrum de følgende søndager våren 2008: 6. april, 20. april og 18. mai. Før messen er det anledning til skriftemål og samtale med prest, og etter messen er det kirkekaffe.

Mariakirken menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. mars 2008)

av Webmaster publisert 06.03.2008, sist endret 06.03.2008 - 18:08