Ledig stilling som innenlandsmedarbeider i Caritas Norge

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nød­hjelps­program, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 34 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2006 prosjekter i 20 land med omlag 41 mill. kr. Vårt sekre­tariat består av ni personer og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo.

Caritas Norge har et ledig engasjement som

Innenlandsmedarbeider

Ved å ansette en fulltids innenlandsmedarbeider, ønsker vi å styrke engasjementet for det sosiale og diakonale arbeidet i den katolske kirke i Norge. Sentrale målgrupper vil kunne være asylsøkere, innvandrere, enslige, eldre, barn og unge.

Oppgaver:

  • Inspirere menighetene, skolene, NUK og andre katolske instanser i deres sosiale og diakonale arbeid
  • Støtte opprettelse og videreføring av Caritas-grupper i landets katolske menigheter
  • Styrke menighetenes og Caritas-gruppenes kapasitet til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot arbeidsinnvandrere
  • Holde kontakt med og rapportere til IMDI og evt. andre bidragsytere

Vi ønsker:

  • En person som kjenner den katolske kirke i Norge
  • En person som kan inspirere andre i det sosiale arbeidet
  • En fleksibel arbeidstaker som kan samarbeide med mange ulike typer mennesker

Den som ansettes må være kjent med og lojal mot Caritas' katolske grunnsyn. Det må påregnes en del reisevirksomhet og kvelds- og helgejobbing. Lønnstrinn 43 - 52 i henhold til satsene i Statens lønnsregulativ.

Engasjementet varer i et år fra 1. juni 2008, med mulighet for forlengelse.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf 23 33 43 60, e-post: kari-mette.eidem@caritas.no.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 25. mars 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. mars 2008)

av Webmaster publisert 07.03.2008, sist endret 07.03.2008 - 15:17