Den nye nuntius til de nordiske land mottas i høytidelig audiens av H.M. Kongen

 Se også:

Den nye apostoliske nuntius til de nordiske land, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, mottas torsdag formiddag den 13. mars i høytidelig audiens på slottet, hvor han presenterer sine akkreditiver for H.M. Kongen. Etter audiensen inviterer biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo til en lukket mottagelse i bispegården for representanter for slottet, bispedømmet, diplomatiet og økumeniske forbindelser.

Vatikanets nye sendemann til Norden ankom Stockholm den 29. februar for å tiltre posten som Vatikanets ambassadør til Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Msgr. Tscherrig er født i Unterems (bispedømmet Sion) i Sveits den 3. februar 1947. Han ble presteviet den 11. april 1974 og inkardinert i Sion. Han har doktorgrad i kirkerett. Den 1. april 1978 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Uganda, Korea, Bangladesh og i Vatikanets Statssekretariat.

Den 4. mai 1996 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Volli og til nuntius i Burundi, og ble bispeviet den 27. juni 1996. Den 7. juli 2000 ble han utnevnt til nuntius resp. apostolisk delegat i Trinidad, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, og Suriname. Den 20. januar 2001 ble han også utnevnt til nuntius i Antigua and Barbuda, Barbados, og Suriname. Den 22. mai 2004 ble han utnevnt til nuntius i Korea, og den 17. juni 2004 dessuten i Mongolia.

Av språk kan msgr. Tscherrig både fransk, tysk, italiensk, engelsk og spansk.

Msgr. Tscherrig kjenner godt til de nordiske land. Fra midten av 1980-tallet arbeidet han i Vatikanets Statssekretariat, hvor han sammen med kardinal Tucci og dr. Gasparri forberedte pavens reiser. I anledning Johannes Paul IIs reise til Norden i 1989 besøkte msgr. Tscherrig våre nordiske land ved flere anledninger.

Presseansvarlig i Stockholm katolske stift, Maria Hasselgren, har intervjuet den nye nuntius, og intervjuet kan leses her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. mars 2008)

av Webmaster publisert 10.03.2008, sist endret 10.03.2008 - 14:11