Seminar om pave Benedikt XVIs teologiske tenkning 5. april

TID: Lørdag 5. april 2008 kl. 10.00-16.00

STED: Det teologiske menighetsfakultet, Gydas vei 4, Oslo

Seminaret er åpent med primær målgruppe: teologer, prester og teologistudenter.

SEMINARAVGIFT: Kr. 150,- (Betales ved ankomst, inkluderer lunsj)

PÅMELDING TIL: Olav.Hovdelien@uia.no eller Staale.Kristiansen@uib.no

PÅMELDINGSFRIST: 25. mars

PROGRAM:

10.00-10.15 Åpning

10.15-11.00 Fr. Aidan Nichols O.P. - The Place of Joseph Ratzinger in Catholic theology

11.15-12.00 Forskningsstipendiat Maria Junttila - Kristen teologi mellom det Absolutte og historiske prosesser

12.00-12.30 Samtale

12.30-13.30 Lunsj (inngår i seminaravgiften)

13.30-14.45 Prof. Ola Tjørhom - Benedikt XVI - mellom modernitet og premodernitet

14.30-15.15 Prof. Gösta Hallonsten - Paven, Jesus og eksegetikken

15.15-16.00 Samtale og avslutning

OM FOREDRAGSHOLDERNE:

Aidan Nichols OP er John Paul II Memorial Visiting Lecturer ved Universitetet i Oxford. Forfatter av The Thought of pope Benedict the XVI. An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger.

Maria Junttila er forskningsstipendiat ved Det teologiske Menighetsfakultet. Hun skriver sin doktoravhandling om Joseph Ratzingers teologi

Gösta Hallonsten er professor i systematisk teologi ved Universitetet i Lund. Tidligere medlem av Den katolske kirkes internasjonale teologkommisjon.

Ola Tjørhom er professor i systematisk teologi og dogmatikk, med spesialområde innenfor økumenisk teologi.

ARRANGØRER: Generalvikar i OKB, Arne Marco Kirsebom SS.CC, Ståle Johannes Kristiansen, Olav Hovdelien og Øystein Lund - i samarbeid med Oslo katolske bispedømme.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. mars 2008)

av Webmaster publisert 13.03.2008, sist endret 13.03.2008 - 11:20