Opprettelse av kapelldistrikt på Nesodden

Etter samtale med konsultorkollegiet, reagerer biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo positivt på en henvendelse fra katolikker på Nesodden om å opprette et eget kapelldistrikt på stedet. I dag betjenes Nesodden, som har rundt 200 registrerte katolikker, fra St. Hallvard menighet.

Nærmere informasjon om det formelle ved opprettelsen av kapelldistriktet kunngjøres ved en senere anledning.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. mars 2008)

av Webmaster publisert 19.03.2008, sist endret 19.03.2008 - 12:54