Rekviemmesse for Chiara Lubich i St. Olav domkirke 28. mars

Chiara Lubich (1920-2008)

 Se også:

Fredag den 28. mars kl. 18.00 feires det rekviemmesse i St. Olav domkirke for Chiara Lubich (22. januar 1920-14. mars 2008), focolare-bevegelsens grunnlegger.

Chiara Lubich ble født i 1920 i byen Trento nord i Italia, og hun vokste opp i ekstrem fattigdom. Hun fikk et kall i 1943 til å leve et liv i tjeneste for Gud. I 1944, under et voldsomt bombeangrep i Trento, ble Chiaras hjem rammet, men hun besluttet å bli værende i byen for å yte andre bistand. I ruinene møtte hun en kvinne som var blitt gal av sorg over å ha mistet sine fire barn, og i omfavnelsen av kvinnen forsto Chiara det kristne kallet til å omfavne og lindre menneskenes smerte. Det var i Trento at Chiara begynte det hun kalte "det guddommelige eventyret."

Bevegelsen ekspanderte fort i Italia, og på 1950-tallet i Europa for øvrig. I 1959 fortsatte veksten, og bevegelsen spredte seg til alle kontinenter. Da ungdomsopprøret eksploderte mot slutten av 1960-tallet, var Chiaras respons at det kun var i Evangeliet at ungdommene kunne finne svar på sine dype spørsmål.

Focolarebevegelsen er en internasjonal kristen legmannsbevegelse som siden oppstarten i Italia i 1943 har spredt seg til mennesker i 180 land i alle verdensdeler. Da Focolarebevegelsen etter hvert vokste også utenfor det katolske Italia, fikk man kontakt med kristne av andre konfesjoner. Slik ble en "livets økumenikk" utviklet. I dag omfatter bevegelsen flere millioner mennesker over hele verden - voksne, barn, ungdommer, prester og ordensfolk. Selv jøder, muslimer og andre troende er engasjerte, og dessuten mange mennesker uten religiøs overbevisning.

Ut fra en radikal kristen kjærlighet søker bevegelsens medlemmer gjennom åpen dialog med alle mennesker å bidra til den menneskelige families enhet, i samsvar med Jesu bønn om at alle skal bli ett.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); kd/mt (27. mars 2008)

av Webmaster publisert 27.03.2008, sist endret 27.03.2008 - 15:07