Offisielle data viser 13.000 døpte i Kina under påskevigilien

 Se også:

Kongregasjonen for folkenes evangelisering rapporterer at over 13.000 ble døpt under årets påskenattsmesser i Kina. Nyhetsbyrået Fides forteller at det i landets 80 bispedømmer til sammen var 13 608 som mottok dåpens sakrament under påskevigilen. I tillegg ble katekumenene fermet og mottok Den hellige kommunion.

"Antall døpte i 2008 er mye høyere enn de 8000 som ble døpt i påsken 2007. I tillegg feirer mange menigheter og bispedømmer ikke dåp bare i påsken, men gjennom hele det liturgiske år, i henhold til de lokale behov," forteller Fides.

Rapporten forteller at tallet er fastsatt av en undersøkelse foretatt av den kinesiske katolske internettsiden "Tro" og at det i bispedømmet Beijing fant sted 500 dåp under påskevigilien - 100 flere enn i 2007. Fides forteller også at det blant de nydøpte i bispedømmet Shang Hai er 54 universitetsstudenter.

FIDES - International Fides Service (16. april 2008)