Kardinal Newman enda nærmere saligkåring

 

Den ærverdige kardinal John Henry Newman (1801-90). Portrett av John Everett Millais

 

 Se også:

Birmingham/Roma (KI) - Peter Jennings, pressesekretær for patrene i Birmingham Oratory for saligkåringsprosessen for den ærverdige kardinal John Henry Newman C.O. (1801-90), sendte torsdag den 24. april 2008 ut en pressemelding. Han opplyste at han med tillatelse fra den romerske postulatoren for Newmans sak, dr. Andrea Ambrosi, kunne meddele at det samme dag hadde funnet sted et møte med Consulta Medica i Helligkåringskongregasjonen i Roma. Consulta Medica er den medisinske kommisjonen bestående av leger og andre eksperter som undersøker om en angivelig helbredelse på kandidatens forbønn kan ha en naturlig forklaring.

Den aktuelle helbredelsen gjaldt Jack Sullivan fra Marshfield nær Boston i delstaten Massachusetts i USA. Den 69-årige Sullivan er en permanent diakon, gift med Carol og har tre voksne barn. Han led av en svært alvorlig deformasjon av ryggsøylen da han første gang ba om kardinal Newmans forbønn. Han ble helbredet for sin lidelse den 15. august 2001, festen for Marias opptakelse i himmelen.

På møtet diskuterte Consulta Medica tilfellet og hadde en formell avstemming. For at en helbredelse skal kunne kalles mirakuløs, må det som har skjedd være uforklarlig. Helbredelsen må også ha vært plutselig, fullstendig og varig. I diakon Sullivans sak var kommisjonens kjennelse positiv, det vil si at helbredelsen ikke har noen naturlig forklaring.

Det som nå skjer, er at saken blir sendt videre til en komité av teologiske eksperter, som vil møtes etter at postulatoren har skrevet en rapport (Informatio). Teologene avgjør om den mirakuløse helbredelsen skjedde på den ærverdiges forbønn. Dersom også deres kjennelse er positiv, går saken videre til Helligkåringskongregasjonens medlemmer av biskoper og kardinaler. Resultatet av deres behandling går videre til pave Benedikt XVI for godkjennelse. Dersom han aksepterer kjennelsen, undertegner han dekretet, og det er klart for en saligkåring av kardinal Newman.

Denne vil etter all sannsynlighet skje i Birmingham i England, hvor Newman levde og døde. Pave Benedikt har vist en personlig interesse for Newmans sak og vil glede seg stort over å kunne saligkåre ham, men det er lite trolig at han selv vil presedere ved seremonien. Han pleier å sende sin personlige representant, vanligvis kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet, mens messen celebreres av den lokale biskop, i dette tilfelle erkebiskop Vincent Nichols av Birmingham, en av de fremste kandidatene til å bli ny erkebiskop av Westminster i London når kardinal Cormac Murphy-O'Connor trolig pensjoneres rundt årsskiftet 2008/09.

John Henry Newman ble født den 21. februar 1801 i London. Han studerte anglikansk teologi i Oxford og ble i 1825 viet til prest i Church of England. På en reise til Italia kom han i kontakt med Den katolske kirke, og da han vendte tilbake til England, grunnla han i 1833 «Oxford-bevegelsen», en anglikansk fornyelsesbevegelse som hadde som hovedoppgave å gjenoppdage den katolske arven i liturgi, teologi og kirkestruktur. I 1845 konverterte Newman til Den katolske kirke. Han studerte videre i Roma og ble i 1847 viet til katolsk prest. Samme år grunnla han oratoriet i Birmingham. I Roma hadde han lært å kjenne prestefellesskapet Oratorianerne, som var grunnlagt på 1500-tallet av den hellige Filip Neri.

I de skarpe motsetningene mellom Kirken og den borgerlige verden på 1800-tallet ble Newman stemplet som «liberaler», men han skapte verker som skulle bli spirituelle og teologiske klassikere. Hans bok om den lange veien til katolsk tro, Apologia Pro Vita Sua, har fortsatt stor innflytelse. Det samme har hans teologiske arbeider som Grammar of Assent. Pave Leo XIII (1878-1903) rehabiliterte Newman fullstendig og i 1879 kreerte han ham til kardinal. Newman døde den 11. august 1890 i Birmingham. I hans tenkning spilte samvittigheten en stor rolle. Hans klare bekjennelse til pavedømmet inneholdt derfor kritikk av gale utslag av Ultramontanismen («På den andre siden av fjellene», det vil si Roma).

John Henry Newman ble erklært Venerabilis, «Ærverdig», ved at hans «heroiske dyder» ble anerkjent av pave Johannes Paul II den 22. januar 1991. Det eneste som har manglet før han kunne saligkåres, er et mirakel. Nå når Consulta Medica har kommet med sin kjennelse, er det godt håp om at saligkåringssaken snart kan fullføres.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (26. april 2008)

av Webmaster publisert 26.04.2008, sist endret 13.01.2014 - 10:48