Lunden kloster 50 år - velkommen til feiring 7. juni

I anledning jubileet blir det utgitt en bok om klosterets historie. Boken er til salgs fra 7. juni.

I år feirer Lunden Kloster i Oslo sitt 50-årsjubileum som selvstendig kloster i dominikanerordenen. Søstrene ønsker alle velkommen til jubileumsdagen 7. juni. Den feires med høymesse kl 11.00 med biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. som hovedcelebrant.

Etter messen er det mottagelse.

Les mer om Lunden kloster i Broen nummer 2-2009 (PDF).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. mai 2009)

Lunden klosters saneringsprosjekt 2009


Vi ser oss nødt til å sette i gang med et saneringsprosjekt.

Vår takk går til enkeltpersoner, familier og klostre som sender sitt finansielle bidrag til oss.

Vår takk går også til hver og én av velgjørerne som støtter Bonifatiuswerk i Tyskland og gir sin støtte til Ansgarwerkene i flere tyske katolske bispedømmer.

Vi takker også erkebispedømmet Köln for dets spesielle støtte i denne anledning.

Alle monner drar! Grunnet disse sjenerøse bidrag, som hittil har kommet inn på vår konto eller som er lovet oss, blir det mulig å sette i gang med det forestående saneringsprosjektet. Prosjektets første trinn omfatter forsterkning, isolering og drenering av bygningens grunnmurer. Dette viktige arbeid kan foretas så snart de geologiske undersøkelsene er avsluttet.

Ønsker du også å gi ditt bidrag til saneringsprosjektet vårt? Beløpet kan overføres til vår konto 6092.06.04687. Bidraget kan også gis med skattefradrag - om det er ønskelig, vær vennlig å ta kontakt.

Hjertelig takk til dere alle - vi bevarer dere og deres anliggender i våre bønner.
Søster Anne-Lise og kommuniteten

av Webmaster publisert 20.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04