Lunden kloster med flott jubileumsbok

Jubileumsboken koster kr. 200 og kjøpes i klosteret eller St. Olav bokhandel.

Lunden Kloster, som den 7. juni storslagent kunne feire sitt 50-årsjubileum, har i denne anledning produsert en flott jubileumsbok. På bokens 143 sider kan vi lese historien om klosterets spede begynnelse og frem til i dag - illustrert av en mengde historiske og nyere fotografier. I bokens forord leser vi:

De fleste klostre - steder viet Guds ære og pris - har som regel en forhistorie som ligger flere titalls år lengre bak i tid enn selve grunnleggelsen. Lunden Kloster er i så måte intet unntak.

Selv om mange bidro til Lunden Klosters opprettelse, ville Lunden aldri blitt til slik vi kjenner det, dersom det ikke hadde vært for Marie Knudtzon, født og oppvokst på gården Ulleberg i Vestfold. Allerede 15 år gammel ble hun sendt til Tyskland og Frankrike for å studere språk. Slik kom hun i kontakt med den katolske tro som hun ble svært engasjert i, og 23 år gammel konverterte hun og ble katolikk. Selve impulsen til å forsøke og opprette et kloster i Norge fikk hun i jubelåret 1925, da hun i Roma overvar helligkåringen til Den hellige Thérèse av Lisieux.

Slik vokste de første spirene til Lunden frem, og mange år senere kom tre franske søstre en junidag til Norge for å realisere det som var Marie Knudtzons dypeste drøm og hensikt med Lunden Kloster:

"]...] at det skal være et hellig sted, hvor Gud blir elsket og lovet og hvor man gjør bot i forening med den lidende Kristus, for all den likegyldighet som finnes i mitt kjære fedreland."

Denne boken, utgitt i anledning Lunden Klosters 50-årsjubileum, gir et overblikk over de historiske røttene frem til opprettelsen og byggingen av klosteret. Videre tar den for seg det daglige livet, klosterets konsolidering og nye horisonter i vår tid. Vi håper disse sidene kan gi leseren et lite innblikk i hvordan livet i klosteret leves, og ikke minst gi et svar - i den grad det kan forstås - på hvorfor et slikt liv.

Boken kjøpes på/bestilles fra Lunden Kloster eller St. Olav bokhandel og koster kr. 200.-

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. juni 2009)

av Webmaster publisert 08.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04