Klart for nye hellige og salige - pavene Johannes Paul II og Pius XII «ærverdige»

Pave Johannes Paul II på World Youth Day i Denver i 1993 (CNS photo/Joe Rimkus Jr.)

Vatikanet, 19.12.2009 (KI/CWN) - Lørdag den 19. desember 2009 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, erkebiskop Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere 21 nye dekreter. Disse gjaldt fem mirakler tilskrevet saliges forbønner, fem mirakler tilskrevet ærverdiges forbønn, ett martyrium, en salig fikk sine «heroiske dyder» anerkjent og ni Guds tjenere ble erklært Venerabilis, «Ærverdige».

Mest interesse har det vært knyttet til dekretene som anerkjente de heroiske dydene til pavene Johannes Paul II (1978-2005) og Pius XII (1939-58), noe som åpner for saligkåringer så snart mirakler er godkjent på de ærverdiges forbønn. Andre etterlengtede dekreter anerkjenner den polske presten Jerzy Popieluszkos død i 1984 som et martyrium in odium fidei («av hat til troen»), et mirakel på forbønn av den salige Mary MacKillop (1842-1909), noe som åpner for den første australske helligkårete, og de heroiske dydene til den engelske ordensgrunnleggeren Mary Ward (1545-1615).

Det er godkjent mirakler på forbønn av fem salige, noe som åpner veien for deres snarlige helligkåringer. Det gjelder:

* Den salige Stanislas Soltys (Kazimierczyk) (1433-89), polsk prest fra kongregasjonen «Regelbundne kanniker av Lateranet» (Canonici Regulares Congregationis Lateranensis - CRL). Han ble saligkåret den 21. desember 1992 ved at hans kult ble stadfestet av pave Johannes Paul II.

* Den salige André Bessette (1845-1937), kanadisk legbror i kongregasjonen Brødrene av Det hellige Kors (Congregatio a Sancta Cruce - CSC), berømt for sin andakt for den hellige Josef og med ry som undergjører allerede mens han levde.

* Den salige Mary MacKillop (1842-1909), australsk grunnlegger av kongregasjonen «Søstrene av St. Josef av Jesu hellige Hjerte» (Sisters of St Joseph of the Sacred Heart - RSJ).

* Den salige Julia Salzano (1846-1929), grunnlegger av kongregasjonen «Kateketiske søstre av Jesu hellige Hjerte» (Sororum Doctrinae Christianae Institutricum a SS Corde Iesu - SCSC).

* Den salige Baptista Varano (1458-1524), italiensk ordenssøster hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae - OSC).

Det er også godkjent mirakler på forbønn av fem ærverdige, noe som åpner veien for deres snarlige saligkåringer. Det gjelder:

* Den ærverdige José Tous y Soler (1811-71), spansk kapusinerpater

* Den ærverdige Leopoldo de Alpandeire (1866-1956), spansk kapusinerlegbror

* Den ærverdige Manuel Lozano Garrido (1920-71), spansk legmann

* Den ærverdige Teresa Manganiello (1849-76), italiensk fransiskanertertiar

* Den ærverdige Chiara Badano (1971-90), italiensk legkvinne i Focolarebevegelsen

Ett dekret har anerkjent et martyrium in odium fidei, noe som åpner for en snarlig saligkåring (et mirakel er ikke nødvendig for martyrer):

* Den ærverdige Jerzy Popieluszko (1947-84), polsk sekularprest

Ett dekret har anerkjent de heroiske dydene til en saligkåret:

* Den salige Jakob av Bitetto (ca 1400-ca 1485), fransiskaner fra Dalmatia, saligkåret den 29. desember 1700 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XI (1700-21)

I tillegg har ni andre fått anerkjent sine heroiske dyder, noe som betyr at de har fått titlene Venerabilis, «Ærverdige».

* Den ærverdige pave Pius XII (Eugenio Pacelli) (1876-1958), italiensk

* Den ærverdige pave Johannes Paul II (Karol Wojtyla) (1920-2005), polsk

* Den ærverdige p. Louis Brisson (1817-1908), fransk grunnlegger av Oblatene av St. Frans de Sales

* Den ærverdige p, Giuseppe Quadrio (1921-63), italiensk salesianer

* Den ærverdige sr. Mary Ward (1545-1615), engelsk grunnlegger av et institutt som i dag har to grener, The Congregation of Jesus og The Institute of the Blessed Virgin Mary

* Den ærverdige sr. Antonia Maria Verna (1773-1838), italiensk grunnlegger av kongregasjonen Barmhjertige søstre av Den uplettede unnfangelse av Ivrea

* Den ærverdige sr. Francesca Farolfi (Maria Chiara Serafina av Jesus) (1853-1917), italiensk grunnlegger av kongregasjonen Suore Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento

* Den ærverdige sr. Enrichetta Alfieri (1891-1951), italiensk ordenssøster i kongregasjonen «Barmhjertige søstre av St. Johanna Antida Thouret» (Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret - SDC, SdeC eller SCSJA)

* Den ærverdige Giunio Tinarelli (1912-56), italiensk legmann og medlem av Pia Unione Primaria Silenziosi Operai della Croce

CWN/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (19. desember 2009)

av Webmaster publisert 19.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05