Den hellige stol signerte FN-konvensjoner mot internasjonal kriminalitet

Den hellige stol sluttet onsdag seg til tre FN-konvensjoner om bekjempelse av internasjonal kriminalitet.

Disse inkluderer:

  • Konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet fra 2000
  • Konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme fra 1999

Den hellige stol, på vegne av Vatikanet, ratifiserte i tillegg konvensjonen mot ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer, en konvensjon som ble underskrevet allerede i 1988.