Annuario Pontificio: Kirken vokser i Afrika og Asia

2012-utgaven av Vatikanets årbok, den såkalte "Annuario Pontificio", ble lørdag den 10. mars overrakt til pave Benedikt XVI.

Annuario er verdenskirkens "Hvem er hvem". På over 2000 sider nevnes navn og data for alle bispedømmer, dets biskoper og generalvikarer, samt statistiske opplysninger om antall katolikker og dåp. 

Her følger noen statistiske høydepunkter. Tallene er for 2010.

Antall katolikker økte med 15 millioner, fra 1,181 milliarder til 1,196 milliarder. Dette er en vekst på 1.3%. Katolikker utgjør dermed rundt 17.5% av verdens befolkning. 

Antallet katolikker sett i forhold til totalbefolkningen varierer sterkt fra kontinent til kontinent. I Sør-Amerika ser vi en svak nedgang (24.05 til 23.83%), mens Afrika igjen øker (15.15 til 15.55%). En liten økning finner vi også i Sørøst-Asia (10.47 til 10.87%).

Tallet på biskoper økte fra 5065 til til 5104, en økning på 0.77%. Seksten av de nye biskopene er afrikanske, femten amerikanske og tolv asiatiske. I Europa sank antallet fra 1607 til 1606, og i Oseania fra 132 til 129.

Den moderate økningen i antall prester fortsetter fra tidligere år. I 2010 var tallet 412 236. Av disse var 227 009 sekularprester og 135 227 ordensprester. Økningen finnes i Asia (1695), Afrika (765), Oseania (52) og Amerika (42). I Europa fortsetter derimot nedgangen (-905).

Permanente diakoner har økt med 3.7%, fra 38 155 i 2009 til 39 564 i 2010, disse hovedsakelig i Nord-Amerika og Europa.

Tallet på kvinnelige ordensmedlemmer synker, fra 729 371 i 2009 til 721 935 i 2010. Nedgangen er på 2.9% i Europa, 2.6% i Oseania og 1.6% i Amerika. Vi ser allikevel en vekst i Asia og Afrika på rundt 2%.

Antallet mannlige ordensmedlemmer har økt, fra 54 229 i 2009 til 54 665 i 2010. Igjen står Asia og Afrika for veksten, med henholdsvis 4.1 og 3.1%. Nedgangen finnes i Sør-Amerika (3.5%) og Nord-Amerika (0.9%). Europa har derimot ikke hatt vesentlige endringer.

Antallet filosofi- og teologistudenter ved seminarer har hatt en jevn økning de siste fem år, fra 111 990 i 2005 til 114 439 i 2010 - en vekst på 4%. 

I Europa har antallet seminarister falt med hele 10.4% siden 2005, mens nedgangen i Amerika er på 1.1%. Afrika opplever en stødig vekst med 14.2%, Asia med 13% og Oseania 12.3%.