Delegasjon fra Vatikanet nektes innreisetillatelse

En delegasjon fra Vatikanet sendt for å undersøke kardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuans saligkåringssak, har blitt nektet innreisetillatelse av vietnamesiske myndigheter.

Delegasjonen fra Det pavelige råd for rettferdighet og fred skulle etter planen ankomme førstkommende fredag for intervjuer i forbindelse med Van Thuans saligkåringsprosess, som startet i 2007. Dette skriver UcaNews.

I følge fr. Peter Nguyen Huu Giai fra bispedømmet Hue er en eventuell saligkåring av kardinalen et svært sensitivt spørsmål for vietnamesiske myndigheter. Fr. Gai er en av ni prester og legfolk som skulle blitt intervjuet.

Kardinal Thuan var nevø av Ngo Dinh Diem, den første presidenten i den USA-støttede republikken Sør-Vietnam. Etter å ha tilbrakt 13 år i vietnamesiske fengsler, ble Van Thuan i 1991 tvunget til å forlate landet. Han reiste da til Roma, og jobbet i kurien frem til sin død i 2002.

I følge nyhetsbyrået Fides etterforskes nå to helbredelser tilknyttet Van Thuans forbønn.