Tyskland: Ingen kirkeskatt, ingen sakramenter

Den tyske bispekonferansen har i et formelt dekret bestemt at enhver katolikk som formelt melder seg ut av Kirken gjennom ikke å betale såkalt "kirkeskatt", ikke vil kunne motta sakramentene eller andre kirkelige tjenester.

KirkeskattI dokumentet, som er godkjent av Vatikanet og formelt iverksettes 24. september, sier de tyske biskopene at den som formelt fjerner seg fra Kirken, begår en "alvorlig synd" som bør vurderes som "en tilsiktet og overlagt alienasjon". Personene vil altså ikke kunne motta sakramentene så sant det ikke står om livet. De kan heller ikke være faddere, medlemmer av menighetsråd eller ansatte i kirkelige organisasjoner. 

Dekretet fra bispekonferansen kommer i kjølvannet av det økende antall døpte katolikker som formelt melder seg ut av Kirken for å slippe å betale kirkeskatten — altså at en viss prosent av ens inntekt går til det trossamfunn man formelt tilhører. I Tyskland sørget kirkeskatten for rundt fem milliarder euro i inntekter til Kirken i fjor — rundt 70% av den totale inntekten.

Enkelte tyske katolikker, blant dem kirkerettseksperten Hartmut Zapp, har utfordret kirkeskattordningen i retten, og hevder at registreringen av skatten kun er en politisk handling, og ikke noe som bør påvirke ens åndelige status. Andre motstandere av kirkeskatten hevder at den kun støtter opp om "den institusjonelle Kirke", og at de ikke nødvendigvis føler seg representert av Kirkens hierarki — på tross av at de ser på seg selv som katolikker. 

De tyske biskopene sier imidlertid i dekretet at man "ikke delvis kan forlate Kirken", og at det er "umulig å skille mellom Kirkens åndelige fellesskap og den institusjonelle Kirke". Biskopene anbefaler også prester å kontakte de som ønsker å melde seg ut, og forklare konsekvensen av avgjørelsen. 

Reuters | via CWN