Pavelig kommisjon skal granske Vatikanbanken

Pave Frans har opprettet en egen kommisjon som skal granske Vatikanbankens (IOR) virke, "for å tilrettelegge en bedre harmonisering med den universelle kirkes misjon".

VatikanbankenDette annonserte Vatikanet 26. juni. Kommisjonen, som består av fem personer, har allerede begynt arbeidet med å "samle presis informasjon om instituttets juridiske status og ulike aktiviteter".

Vatikanbankens fremtid skal ha vært en av gjengangerne i kardinalenes samtaler før konklavet i mars. I kjølvannet av pave Frans' gjentatte fokus på "den fattige kirke" har flere Vatikananalytikere spådd en snarlig og omfattende reform av IOR. Prosessen ble startet av Benedikt XVI allerede i 2010, da han innførte flere reformer for å oppfylle nye tøffe europeiske lover mot hvitvasking av penger.

Les også: Ny “ad interim” prelat for Vatikanbanken

Gårsdagens melding fra Vatikanet presiserer at IOR skal fortsette arbeidet under sitt nåværende charter frem til kommisjonenes arbeid er ferdig. Bankens ansatte bes om å samarbeide fullt og helt med undersøkelsene. 

Kommisjonen består av:

  • Kardinal Raffaele Farina SDB. Leder. Tidligere arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (2007–2012).
  • Kardinal Jean-Louis Tauran, president i Det pavelige råd for Interreligiøs dialog.
  • Biskop Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretær i Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster.
  • Msgr. Peter Bryan Wells, assessor for statssekretæren. Wells er utnevnt til sekretær for kommisjonen.
  • Dr. Mary Ann Glendon, tidligere amerikansk ambassadør til Den hellige stol og president i Det pavelige akademi for sosialvitenskapene.

Kommisjonen skal undersøke den juridiske stausen til IOR – som inkluderer både sivil- og kanonisk rett – i tillegg til dets økonomiske aktiviteter. I en uttalelse fra statssekretariatet heter det at granskningen skal gjøres i "den bredere kontekst av de reformer som skal utføres av institusjonene som bistår Den hellige stol".

Vatikanbanken har 114 ansatte og forvalter verdier på rundt 42 milliarder kroner.