Mariaholm: Oppgraderingen fortsetter

Arbeid Mariaholm vinduer eksteriør

Neste store steg i oppussingen av Mariaholm er nå i gang. Alle vinduene på hovedbygningen skal skiftes ut, og alle ytterdører skal skiftes. 

Oslo katolske bispedømmes egen drifts- og vedlikeholdsavdeling står for arbeidene, og samtidig med utskiftningen av vinduene (som medfører at en del kledning må løsnes) gjøres det også nødvendige reparasjoner på vegger og tak. Når alle de nye vinduene og dørene er på plass, regner vi med en merkbar reduksjon i strømforbruket med tilhørende besparelser for økonomi og miljø.

Utvidelsen av spisesalen ble ferdig i juni i tide til sommerens leire, gardiner og «siste finish» kom på plass i september. Her har det også blitt kjøpt inn nye spisebord og spisestoler. Salen har nå plass til ca 120-140 personer (mot tidligere 70-90). I etasjen under spisesalen vil det etter hvert bli innredet to grupperom.

Det har også blitt kjøpt inn nye sofaer til peisestuene. De gamle spisestolene og en del av de gamle sofaene (som riktignok vil trenge en rens), står for tiden lagret under spisesalen. Dersom det er noen av menighetene som kunne trenge et par sofaer eller noen stablebare stoler, kan de ta kontakt med Paul Marić i bispedømmets eiendomsavdeling.

Mariaholm er Kirkens leir- og konferansesenter og ble bygget på slutten av 1960-tallet. Det ligger i Spydeberg kommune i Østfold ved innsjøen Øyeren, en snau times kjøring fra Oslo. De siste årene er det satt i gang en stor oppgradering av stedet. Dette er et stort økonomisk løft, som blant annet er gjort mulig ved støtte fra tyske Bonifatiuswerk.

Paul Marić/Heidi H. Øyma