Velkommen til pontifikal­messe tirsdag 6. januar

I anledning høytiden for Herrens åpenbaring feirer biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. pontifikal­messe i St. Olav domkirke i Oslo tirsdag 6. januar kl 18.00. Vel møtt!