Kirken mot staten

Wade Lisa  Eidsvig Bernt 2016-1202 DSC_1196.jpg

Foto: Stein Gudvangen, Dagen

 

Den sivile rettssaken OKB har anlagt mot Kulturdepartementet holder pause i dag tirsdag 6. desember. Saken fortsetter i Oslo tingrett i morgen med partenes prosedyrer og ventelig også avslutningsinnlegg.

Grunnen til at retten tok en dags pause var at partene og dommeren mente det ikke var behov for biskop Eidsvigs partsforklaring og sogneprest Torbjørn Olsens vitneforklaring som skulle ha funnet sted i dag. Saken var godt nok opplyst gjennom partenes innledningsforedrag fredag og mandag, mente retten.

 

Ikke fått for mye

Bakgrunnen for saken i Oslo tingrett denne uken er at Kulturdepartementet har vedtatt at OKB må tilbakebetale 40 millioner kroner som departementet påstår bispedømmet har fått for mye i statsstøtte. OKB er uenige i departementets vedtak og mener bispedømmet ikke har fått for mye i offentlige tilskudd. OKB mener departementets vedtak ikke har hjemmel i norsk lov, bygger på feil fakta og vil ramme tilbudet til bispedømmets over 140.000 katolikker.

OKB er i retten representert ved biskop Bernt Eidsvig og administrativ leder Lisa Wade. OKBs advokater er Lars Holo og Espen Sandvik. Kulturdepartementet er representert ved avdelingsdirektør Eivind Tesaker. Statens advokat er regjeringsadvokat Anders Blakstvedt.

 

Gyldig?

Spørsmålet Oslo tingrett skal ta stilling til, er ikke hvor mye penger som eventuelt skal tilbakebetales eller ikke, men om Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldige. Kommer retten frem til at vedtakene er ugyldige, må Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreta en ny behandling av hele sakskomplekset.

Dom i saken faller ventelig over jul.

 

Les avisen Dagens dekning av saken her.

Se NRK Dagsrevyens innslag om saken her

Hør P4s nyhetsinnslag om saken her.