Hyppig til messe

polskmessevårfrue.jpg

Foto tatt fra polsk messe feiret av p.Waldemar Jachymczak i Vår Frue menighet i Ålesund.

Katolikker i Polen feirer messe oftere enn de fleste andre nasjonaliteter i Europa. 40 prosent av katolikkene i Polen går jevnlig i søndagsmessen.

Dette viser helt ferske tall fra Det nasjonale kirkelige statistikkinstituttet i Warszawa, ifølge kathpress. I henhold til instituttets målinger på en utvalgt søndag høsten 2015, deltok 39,8 prosent av Polens katolikker i en gudstjeneste. Det var 0,7 prosent flere enn i 2014. Da var tallet 39,1 prosent – for øvrig det laveste siden 1980, da man begynte å føre statistikk

Toppår 1987

Bare på Malta og i Irland går katolikker like ofte til messe som i Polen. Ifølge siste tilgjengelige statistikk fra Østerrike, tar 11,5 prosent av katolikkene i landet del i gudstjenestene på søndagene. I Tyskland var snittet i 2015 10,4 prosent.

Rekordåret i Polen var i 1987, før de politiske omveltningene og reformene, da oppsøkte 53,3 prosent av katolikkene mellom elvene Oder og Bug søndagsmessene. Etter den tid har besøkene sunket. I 2007 var tallet ennå 44,2 prosent. Fra og med 2008 gikk det ned til 40 prosent, men har holdt seg mer eller mindre stabilt siden.

Tarnów

Det er store regionale forskjeller mellom stiftene i Polen. På topp i 2015 lå stiftet Tarnów i sør-Polen med 70,5 prosent messebesøk, nederst stiftet Stettin-Cammin (Szczecin-Kamień) med 26 prosent. 17 prosent av katolikkene gikk til kommunion. Året før var tallet 16,3 prosent.

Ifølge kathpress forteller polsk kirkestatistikk at 92 prosent av befolkningen er katolikker – ialt 32,7 milllioner. Den søndagen i oktober 2015 målingen ble utført på, ble det feiret over 43.600 messer i hele landet. Rundt 21.000 prester tjenestegjør i de rundt 10.000 menighetene. Stiftet Tarnów har flest prester med 1100, knapt foran Krakow med 1075.