Caritas kan hjelpe flere i nyåpnede lokaler

 

Onsdag 23. august innviet Caritas Ressurssenter sine nye lokaler i  Storgata 38.  Samtidig markerte de at det nye

Au pair-senteret også har tatt imot sine første henvendelser. 

 

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer.jpg 

– De nye lokalene gir flere muligheter, forteller daglig leder ved Caritas Ressurssenter Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

(Alle foto i saken: Caritas)

 

Nye lokaler gir nye muligheter

Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo har flyttet inn i nye og større lokaler og har dermed økt kapasitet til å drive både rådgiving og kurs: 

– Tidligere kunne vi ikke ha to aktiviteter samtidig. Da hadde vi veiledning på dagtid og all kursaktivitet måtte legges til kveldstid. I tillegg til veiledningslokalet har vi nå to store og et lite kurs- og seminarrom. Plutselig har vi kapasitet til å gjøre mye mer. Vi starter derfor opp flere nye norskkurs både på dagtid og kveldstid, datakurs og Au pair-senter – og vi har planer om flere andre nye prosjekter. I tillegg fortsetter vi med de tilbudene vi allerede hadde, slik som jobbsøkerkurs, arbeidslivsfadder-ordningen, helseveiledning og juridisk veiledning, sier daglig leder Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer.

Ressurssenteret ligger fortsatt på samme sted i Storgata 38, 1. etasje (inngang fra Hausmannsgate), men inngangen er flyttet noen meter lenger ned i Hausmannsgate fra de gamle lokalene.

 

Åpner dørene for au pairer

Det nystartede Au pair-senteret vil organiseres som en del av tilbudet ved Caritas' ressurssentre for innvandrere i Oslo og Bergen.

– Unge mennesker uten gode norskkunnskaper og lav kunnskap om norsk samfunn og kultur, kan være i risikogruppen for utnytting overgrep og i verste fall menneskehandel. Da er det spesielt viktig med god og tilgjengelig informasjon, sier Per Wenneberg, leder for Innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

Caritas au pair-senter har to målgrupper: Au pairer og vertsfamilier. Begge grupper har behov for informasjon og veiledning om sine rettigheter og plikter. Vanlige konfliktsituasjoner som kan oppstå er uenigheter om arbeidstid, arbeidsoppgaver oppsigelsestid og deltagelse på norskkurs.

 

 

Trine Skei Grande.jpg

– Det er en fantastisk styrke for Caritas å ha så mange frivillige. Dette er dugnadsånd på sitt beste, sa Venstre-leder

Trine Skei Grande under åpningen av Caritas' nye lokaler.

 

Støtter au pair-ordningen

– Caritas bidrar med sitt integreringsarbeid til likestilling og like muligheter til alle i Norge uansett bakgrunn, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale under den offisielle åpningen av de nye lokalene onsdag 23. august.

– Dette er viktige norske verdier i det åpne samfunnet vi har bygget oss, la hun til med referanse til debatten som har preget valgkampen siste ukene.

Grande sa at hun var glad for at au pair-ordningen ikke var blitt fjernet, slik mange tok til orde for da flere historier om misbruk og utnyttelse nådde rettsvesenet og mediene tidligere i år.

– Når vi ser at noe er galt, må vi ikke legge ned ordningen, men forbedre den. Au pair-ordningen har så mange muligheter i seg til samarbeid på tvers av landegrensene, positive opplevelser og kulturutveksling, sa hun.

 

 

Libe Rieber-Mohn.jpg

Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Libe Rieber-Mohn holdt tale ved åpningen. 

 

Mye å lære

Libe Rieber-Mohn , direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, holdt også tale ved åpningen. Hun la vekt på at Ressurssenteret og arbeidet som gjøres der, er et viktig supplement til de offentlige tjenestene.

– Gjennom dette arbeidet har Caritas opparbeidet seg viktig kunnskap om hvordan hverdagslivet er for arbeidsinnvandrere og flyktninger i Norge. Dette er kunnskap som vi gjerne benytter oss av. Tusen takk for alt dere har gjort til nå og lykke til med det nye senteret, sa hun blant annet.

 

 

Terje Osmundsen.jpeg 

Caritas' styreleder Terje Osmundsen trakk frem at selvrespekt er en viktig forutsetning for at den enkelte innvandrer

skal kunne bli integrert i det norske samfunnet. 

 

Informasjon gir selvrespekt

Terje Osmundsen, styreleder i Caritas,  la i sin innledning vekt på at arbeidet ved Ressursenteret er en naturlig del av den katolske sosiallæren.

– Vi mener at informasjon om muligheter og rettigheter kombinert med norskopplæring gir den selvrespekten som skal til for å bli integrert i det norske arbeidslivet, sa han.

Mange av Caritas støttespillere fra Den katolske kirken, frivillige, organisasjonslivet for øvrig og det offentlige hadde møtt opp for å gratulere Caritas med de nye lokalene og for å få informasjon om aktivitetene som senteret skal fylles med. 

 

Les mer om åpningen og Caritas' nye tilbud HER og HER