– Vi skal gjøre opp for oss

IMG_8108 (2).JPG

AVTALE PÅ PLASS: OKBs fungerende økonom Sindre-Jacob Bostad har loset i havn en god og ryddig avtale med norske kommuner.

 

– Blir Oslo katolske bispedømme domfelt i saken vi har med staten, skal vi selvsagt gjøre opp for oss, sier fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad. Han er godt fornøyd med den konstruktive dialogen bispedømmet nå har med myndighetene og den avtalen som er inngått med Kommunenes Sentralforbund, KS, og over 170 av landets kommuner.

Oslo katolske bispedømme (OKB) har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å rydde opp og strømlinjeforme medlemsregistreringen slik at den er helt i tråd med de siste retningslinjene fra myndighetene. I påvente av utfallet i rettssaken mot staten, har bispedømmet på forhånd inngått en avtale med staten om en nedbetalingsplan, og fortsetter nedbetalingen i år.

Kommune-avtale

Nå kan økonom Sindre-Jacob Bostad fortelle at en avtale også er inngått med norske kommuner og KS, etter gode runder og konstruktive samtaler mellom partene.

– Vi har ført dialogen i et meget godt samarbeidsklima, og fått en avtale gjennom KS som omfatter 170 av landets kommuner. Hovedpunktet er at vi har fått utsatt eventuell tilbakebetaling inntil det foreligger en rettskraftig dom eller et bindende forlik i den sivile saken mot staten. Samtidig har OKB inngått en avtale hvor kommunene fristilles fra foreldelsesfristen og innrømmes krav på lik linje med staten i forhold til dom eller forlik, forteller Bostad.

Gode grep

Han roser samtalepartene og uttrykker tilfredshet med den inngåtte avtalen.

– Avtalen skaper ryddighet og skal unngå mulige konflikter. Jeg synes alle rundt bordet har tatt gode grep. I tillegg til konstruktive samtaler med KS, har vi også en god dialog med Stavanger kommune og Oslo kommune, i tillegg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier Bostad.


Positivt

Han er svært glad for de positive tilbakemeldingene som kom etter at Fylkesmannen ble invitert til OKB tidligere i år og fikk demonstrert hvordan bispedømmet registrerer medlemmer.

– Vi har svært gode rutiner og systemer i dag, med kvalitetssikring i alle ledd, sier Bostad.

Den sivile saken mot staten kommer tidligst opp etter sommeren 2018.