Oslo katolske bispe­dømme søker avdelingsleder til Tribunalet

 thumb.jpg

Oslo katolske bispedømme har 25 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt, og rundt 80 prester og lokalt ansatte i menig­hetene. Antall katolikker i Norge vokser raskt, og teller langt over 160.000 registrerte katolikker fra over 200 land. Én av bispe­dømmets avdelinger er Tribunalet.

 

Avdelingsleder til Tribunalet

Vi søker ny avdelingsleder/moderator til Tribunalets sekretariat. Tribunalet dekker Oslo Katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift. Som avdelingsleder rapporterer du til Rettsvikar som du vil samarbeide nært med. Biskopen er Rettsvikarens overordnede.
 
Stillingen medfører hovedsakelig saksbehandling i ekteskapssaker. Arbeidet er krevende, og stiller særlig krav til gjennomføringsevne, gode pastorale (sjelesørgeriske) egenskaper og evne til konfidensialitet. God kunnskap om Den katolske kirke og kirkens lære er en forutsetning.
 
Personlig egnethet vektlegges. Den som ansettes må være villig til kontinuerlig opplæring i regelverket som gjelder for Tribunalets arbeid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet. Stillingen medfører også personalledelse for fire medarbeidere og oppfølging og rekruttering av en rekke frivillige. Avdelingsleder må samarbeide med bispedømmets stab når det gjelder administrative forhold som budsjett, regnskapsoppfølging og personaladministrasjon.
 
Ansvar/Arbeidsoppgaver
 • Sekretær for Rettsvikar
 • Ansvar saksforberedelse og saksgjennomføring i Tribunalet og i samarbeid med rettsvikar
 • Saksbehandling og avhør i ekteskapssaker
 • Lede Tribunalets ansatte og frivillige
 • Ansvar for utvikling ansatte sammen med Rettsvikar
 • Forberede og gjennomføre møter og fagsamlinger for prestene, de ansatte og frivillige
 • Løpende administrative oppgaver
 
Kvalifikasjoner
 • Praktiserende katolikk og lever i tråd med Kirkens lære
 • Relevant høyere utdanning (teologi en fordel)
 • Relevant arbeidserfaring fra administrasjon
 • Erfaring fra tribunalarbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid i tverrkulturelle miljøer en fordel
 • Ledererfaring er en fordel

 

Personlige egenskaper
 • Du har vilje og ønske om å inngå i et team
 • Du har interesse for mennesker og Tribunalets oppdrag i Kirken
 • Du er serviceinnstilt, ryddig og liker å få ting gjort
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • En ansvarsfull og selvstendig jobb
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 
Kontaktinformasjon
Stabsleder/HR-leder Anne-Mette Ringdal:
 • mobil: 97 17 92 35
 • e-post: anne- mette.ringdal@katolsk.no
Eventuelle spørsmål kan stilles Tribunalets Moderator sr. Ane- Elisabet Røer OP:
 • e-post: ane.roer@katolsk.no
 
Søknadsfrist:
 • 6. oktober 2017

Søknader sendes til: anne-mette.ringdal@katolsk.no