Pave Frans og kvinnene

Pave Frans og kvinnene.jpg

OMKRANSET: Pave Frans blant kvinner i Peru. Foto: EPA

 

Det er kvinnedagen den 8. mars i dag og Vatikanradioen har sett litt nærmere på hva pave Frans har sagt om kvinnen.

«En verden der kvinner marginaliseres er en steril verden. For kvinner er ikke bare bærere av liv, de har også evne til å skue ut over det. De hjelper oss å se på verden med andre øyne, å forstå tingene mer kreativt, mer tålmodig, med et mer ømt hjerte. En spesiell bønn og velsignelse til alle kvinner på Petersplassen og til alle verdens kvinner!»  (Angelus, 8.3.2015)

 

Kirken er kvinne

«En kirke uten kvinner er som det apostoliske kollegium uten Maria. Kvinnens rolle i Kirken er ikke bare moderskap og familie, men mye mer: Svaret finnes i ikonet av jomfru Maria, Guds Mor, som hjelper Kirken i å vokse! Jomfru Maria er viktigere enn apostlene! Kirken er kvinne: en brud og mor.” (Pressekonferanse på flyet 25.1.2017)

 

 

«Mange av dere er mødre og vet hva det vil si å skape liv. Dere vet hvordan man bærer frem et liv. Moderskap er aldri et problem og det kommer aldri å være et problem. Det er en gave og en av de mest fantastiske gavene du kan få.   I dag har dere en lignende utfordring: det handler også om å skape liv. I dag oppfordres dere til å forme fremtiden, se til at den vokser og utvikles. Ikke bare for dere, men for deres barn og for hele samfunnet». (Tale i fengslet i Chile, 16.1.2018)

 

Guds store gave

«Kvinnene er Guds store gave. I evangeliet hørte vi alt hva en kvinne kan gjøre. Kvinner er modige. Men ikke bare det. Kvinner er harmoni, de er poesi, de er skjønnhet. Uten kvinnene ville ikke verden være så vakker, så harmonisk. Jeg pleier å tenke at Gud skapte kvinnen slik at vi alle kan ha en mor.» (i Casa Santa Marta, 9.2.2017)

 

«Jeg vil understreke hvorledes spesielt kvinner er oppmerksomme og følsomme for «Guds anliggender», fremfor alt ved å hjelpe oss i å forstå Guds barmhjertighet, ømhet og kjærlighet. Jeg liker å tenke på det at Kirken ikke er «han Kirken», men «hun Kirken».  Kirken er en kvinne. Hun er en mor og det er vakkert. Tenk over det.» (Tale til legmannsrådet, 12.1.2013)

 

Modige

 «Denne kvinnen, en enke, risikerer å gjøre et dårlig inntrykk på andre. Men hun er modig! Hun fortsetter videre! Dette er min oppfatning: kvinner er modigere enn menn!» (Onsdagsaudiensen, 25.1.2017)

 

«Egenskaper som følsomhet, forsiktighet og ømhet er kvinners sjel rik på. De representerer ikke bare en ekte styrke i familienes liv, der de sprer en atmosfære av ro og harmoni. Uten kvinnene ville det ikke være mulig å realisere det menneskelige kallet. Uten kvinnens egenskaper ville det ikke la seg gjøre å virkeliggjøre dette.» (Tale til Det italienske kvinnesenteret, 25.1.2014)

 

Forholdene i Roma 

Men hvordan er egentlig forholdene i Vatikanet? Hvor mange kvinner arbeider der?

 

Det finnes mange kvinner som er rådgivere, ved kongregasjoner, råd og akademier. Ser man på antall ansatte, finner man nærmere 800 kvinner i Vatikanet. Her skiller man imidlertid på ansatte i Vatikanet og ansatte ved Den Hellige Stol. Dette er to ulike verdener innenfor det samme geografiske området. Det er omtrent like mange kvinner som arbeider i Vatikanet som for Den Hellige Stol. Antallet er fordoblet de siste ti årene. I begge tilfeller utgjør kvinner rundt 20 prosent av de ansatte, men trenden i det siste er at flere kvinner enn menn nyansettes.

 

Likelønn

De to er også forskjellige ved lønnsnivåene. Kvinnene som jobber for Vatikanet ligger i snitt på tariffnivå fire av ti, mens de som arbeider ved Den Hellige Stol, er på nivå syv og har stillinger i ulike avdelinger i Kurien som arkivarer, historikere eller journalister. Det er verdt å peke på at menn og kvinner på samme stillingsnivå tjener like mye, altså har likelønn.

 

Det var først etter Annet Vatikankonsil at Vatikanet i en viss utstrekning begynte å ansette kvinner. Den første ansettelsen av en kvinne ved Kirken i Roma, skjedde for hundre år siden da Anna Pezzoli i 1915 begynte å arbeide med pavelige liturgiske dekorasjoner. I 1929 ble de første kvinnene med akademisk utdannelse ansatt. Pave Paul VI var først ute med å ansette en kvinne i Kurien, en visesekretær for Det pavelige legmannsrådet. Johannes Paul II var først ute med å ansette en kvinnelig undersekretær. (Vatikanradioen)