– Tillit mellom Den hellige stol og oss

 

Se video fra besøket  

Les mer på Vatican News

Skjermbilde 2018-06-08 kl. 09.15.46.jpg

HOS PAVEN: Den nordiske bispekonferansen var torsdag 7. juni på audiens hos pave Frans. Fra venstre : sr. Anna Mirijam Kaschne, generalsekretær i Den nordiske bispekonferanse; Bernt Eidsvig, biskop av Oslo; Pétur (Pierre) Bürcher, biskop emeritus av Reykjavík; kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm; pave Frans, biskop av Roma; Czesław Kozon, biskop av København;  Teemu Sippo, biskop  av Helsinki; David Bartimej Tencer, biskop av Reykjavík og Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø. Foto: www.romereports.com

 

Torsdag 7. juni var biskop Bernt I. Eidsvig og de andre nordiske biskopene til audiens hos pave Frans i forbindelse med Ad limina-besøket. – Pave Frans var meget godt orientert om forholdene i de nordiske landene. Han stilte spørsmål om både arbeidsinnvandring og flyktninger, forteller biskop Eidsvig etter møtet med Den hellige far.

 

Tekst: Hans Rossiné og Petter T. Stocke-Nicolaisen
Foto: Vatican News

  

Fra onsdag 6. til tirsdag 12. juni gjennomfører Den nordiske bispekonferanse sitt Ad limina-besøk i Roma. Denne type besøk foretas jevnlig av alle katolske bispedømmer. Formålet er å holde paven og kurien informert om situasjonen i bispedømmet. Den nordiske bispekonferansens besøk inneholder foruten audiensen hos pave Frans også møter med ulike kongregasjoner og dikasterier i Vatikanet.  Biskopene samtaler om både det enkelte lands situasjon og felles utfordringer. Besøket har vært forberedt i lang tid.

 

Se intervju med kardinal Anders Arborelius etter audiensen med pave Frans

 

Veldig hyggelig

– Det var et veldig hyggelig møte. Frans er både pave – og biskop av Roma. Arbeidsmodus er derfor preget av kollegialitet når han møter andre biskoper, sier biskop Bernt Eidsvig på telefon fra Roma.

Ad limina-besøkene skjer vanligvis med fire års mellomrom, men nå er det åtte år siden de nordiske biskopene sist avla et felles besøk til Den hellige stol og apostlenes graver. Torsdagens besøk er dermed det første under pave Frans.

– Pave Frans var tydelig godt forberedt om situasjonen i våre land. Han tok opp arbeidsinnvandring og situasjonen for våre flyktninger. Frans spurte oss direkte om hva vi gjorde for dem. Rent bortsett fra indrekirkelige ting, var dette de temaene han var mest interessert i. Han satte av god tid til samtalen.

Biskop Bernt forteller om en veldig fin atmosfære under audiensen hos pave Frans.

– Vi er ikke mange, bare syv, og det gjør oss til én av de minste bispekonferansene. Da kan man kan føre en ordentlig samtale med hverandre. De store konferansene kan være på flere hundre medlemmer; det er noe annet, og innbyr ikke til personlig eller detaljert dialog.

 

Gjensidig tillit

– Hva tas opp under en «Ad limina»-audiens hos paven?

– Det kommer an på hva han vil vite. En annen ting, er hva vi mener å ha behov for å si til ham. Pave Frans er en åpen person, som er veldig interessert i å høre hva vi andre har på hjertet. Han ønsker – og ber om – direkte tale, ikke indirekte, ikke via hans sekretariat.

– Så paven er åpen for motforestillinger?

– Ikke bare åpen for det, han ber om kritikk. Men det var ikke så mange som hadde kritiske anmerkninger til hans lederskap, så det gikk bra.

– Hvordan vil biskopen oppsummere samtalen under audiensen?

– Gjensidig tillit mellom Den hellige stol og oss. Det er overskriften, slik jeg opplevet audiensen.

 

Rapport begge veier

Den nordiske bispekonferansen består av kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm, mgr. Czeslaw Kozon, biskop av København, mgr. Teemu Sippo, biskop av Helsingfors, mgr David Bartimej Tencer, biskop av Reykjavik, mgr. Bernt Ivar Eidsvig, biskop av Oslo og mgr. Berislav Grgić, prelat i Tromsø stift.

– Hva er hensikten med et «Ad limina»-besøk?

– Det er rapportering. Vi står rett under paven. Men dette er ikke ovenfra og ned. Vi rapporterer så å si begge veier. Under besøket skal vi treffe de viktigste departementene i Vatikanet, noe som er meget nyttig og lærerikt. I kveld er det møter ved Statssekretariatet, Sekretariatet for kristen enhet og for Kirkens offentlighetsarbeid. Det ser jeg frem til.

– Lyttes dere til?

– Nå er vi her bare på annen dag av forretningene, men jeg har følelsen av at vi tas på alvor. Dem vi møter er godt forberedt, og de lytter.

– Har dere en felles agenda? 

– Nei, hver biskop taler for seg. Det er ikke uenigheter, det må jeg si, men ei heller et avtalt, felles budskap. Situasjonen i Norge og Finland er for eksempel svært forskjellig, derfor er vi opptatt av ulike ting.

 

Besøker Statssekretariatet

Besøket, som tar sitt navn fra «ad limina Apostolorum» («til apostlenes graver»), er foreskrevet for alle Kirkens biskoper.

– Vi feirer messe i de fire hovedkirkene, og har allerede vært i Peterskirken. Videre skal vi til San Giovanni på fredag, Santa Maria degli Angeli, som er kardinal Arborelius titularkirke, på søndag og San Paolo fuori le Mura på mandag. Det er tradisjon å avlegge apostelkirkene besøk.

-Hva står på det offisielle programmet de neste dagene? Er det noe du ser spesielt frem til?

– Jeg ser særlig frem til samtalen i Statssekretariatet idag. Det interesserer meg mest. Dessuten hadde vi en meget interessant samtale om liturgiske spørsmål med kardinal Robert Sarah igår.

Skal biskopen besøke Olavsalteret? 

– Hvis jeg rekker det, så skal jeg det. Vi har et meget stramt program, men hvis tiden tillater det, så skal jeg få gjort det, sier biskop Eidsvig.

 
Biskopene vil i løpet av Ad limina-besøket feire en rekke messer som er åpne for alle:
  • Fredag, 8. juni: San Giovanni in Laterano, kl. 16.00
  • Lørdag, 9. juni: Santa Maria Maggiore, kl. 08.00
  • Søndag, 10. juni: Santa Maria degli Angeli, kl. 10.30 (Kardinal Arborelius` titularkirke)
  • Mandag, 11. juni: San Paolo fuori le Mura, kl. 08.00
  • Tirsdag, 12. juni: Den pavelige sveitsergarde, kl. 08.00

 

Les mer