Tyskland: Andelen protestanter faller dramatisk

 

Nye tall om tro fra Europas mest folkerike land

sxe0046f.jpg

BETENKT SKYTSENGEL: Englene i installasjonen «Skytsengel over München» av kunstneren  Ottmar Hoerl har grunn til bekymring: Andelen tyskere som tror er stadig påvei nedover; den mest dramatiske nedgangen opplever den protestantiske kirken. Foto: REUTERS/Michaela Rehle

 

Martin Luther ville trolig snudd seg i graven over utviklingen i hjemlandet: Det blir stadig færre protestanter i landet hvor reformasjonens vugge sto.  Under en tredel av tyskerne regner seg i dag som protestanter.

 

Det er det amerikanske Pew Research Center som har sett på utviklingen av de ulike trosretningene i Tyskland. I 1950 var 59 prosent av befolkningen protestanter, mot 37 prosent katolikker (basert på kirkemedlemskap for barn og voksne).

 

Drastisk fall

I løpet av 60 år er tallet på protestanter falt til i 29 prosent, mens katolikkene har en nedgang på 7 prosent, til 30 prosent katolikker. Basert på 2010-tallene hører tre av ti tyskere til den lutherske kirke, tre av ti til Den katolske kirke. Nylige undersøkelser viser at andelen uten religiøs tilhørighet utgjør 30 prosent, mens andre religioner utgjør rundt 10 prosent.

I Pew Research Centers undersøkelse fra 2017, hvor folk blir spurt om hva de anser seg som, svarer 43 prosent katolikk, 28 prosent protestant, 24 prosent ingen religiøs tilhørighet og 5 prosent andre religioner.

 

Ateister i øst

Befolkningen i det tidligere Øst-Tyskland, som var klart protestantisk da landet ble delt i 1949, har mindre religiøs tilhørighet enn i vest. En troverdig forklaring er fire tiår med kommunisme, som undertrykket og marginaliserte religion og tro.

Pew mener en årsak til at katolsk tro ennå står sterkt vest i Tyskland, er en sterk katolsk identitet formet av mange år som minoritetsreligion, og at tro og lære krever mer formell involvering i kirken av katolikker enn av protestanter.

Pew har også funnet ut at protestanter lettere går over til ulike New Age-retninger. 33 prosent av tyske protestanter tro på astrologi, mot 23 prosent av katolikkene.

 

Sosiallæren

Undersøkelsen går ikke dypere inn i arbeidsinnvandring som en del av forklaringsmaterialet, og nevner heller ikke Den katolske kirkes sterke involvering i tysk helsevesen. Kirkens sosiallære har alltid stått sterkt i Tyskland, blant annet mener enkelte analytikere at den er en av årsakene til at tyske konservative partier ikke er gått entydig i markedsliberalistisk retning, slik en del andre europeiske høyrepartier har.