Forbered deg til påskehøytiden med fastequiz

 

Fastenøttene sto først på trykk i St. Olav kirkeblad nr. I 2019. 
Les hele St. Olav kirkeblad på nett, eller tegn gratis abonnement på bladet i papirutgave Skjermbilde 2019-03-27 kl. 15.41.17.png


Klarer du å løse fastequizen, eller trenger du å forberede deg litt mer mens vi venter på den kommende påskehøytiden?

 

Quizmaster: Jon Selås

 

1) Vi regner oftest med at Jesu virksomhet strekker seg over tre år, ettersom et av evangeliene – men bare ett! – uttrykkelig nevner at Jesus «dro opp til Jerusalem» (for å feire den jødiske påsken) tre ganger. Hvilket av evangeliene er dette?

a) Matteus

b) Lukas

c) Johannes

 

2) I jødisk tradisjon hadde påsken også et annet navn. Hvilket?

a) De usyrede brøds høytid

b) Palmefesten

c) Befrielsen

 

3) I følge tradisjonene skulle man spise et spesielt måltid ved påskens inngang. Hva slags mat?

a) Fikenkaker

b) Vaktler

c) Lammekjøtt

 

palmegrener.jpg

4) Hvorfor kalles Skjærtorsdag («skjær» betyr «ren») akkurat det?

a) Påskefeiringen betydde renselse for dem som deltok

b) Til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter

c) Fordi dagen innledet Jesu egentlige forsoningsverk

 

5) Da Jesus sendte disiplene av gårde for å finne et passende sted for påskemåltidet, fikk de beskjed om at ville bli møtt av en mann som bare på en spesiell gjenstand. Hva slags gjenstand?

a) En papegøye

b) En vannkrukke

c) En Lystestake.

 

6) Hva betyr «nattverd»?

a) Kveldsmat

b) Nattevåking

c) Nattevakt

 

7) Før Jesus blir tatt til fange, går han inn i en hage for å be. Hva het hagen?

a) Getsemane

b) Sions hage

c) Davids hage

 

8) Jesus hadde åpenbart kraftig provosert det øverste åndelige lederskap i Jerusalem, som planla å få ham myrdet. Men de forsøkte opprinnelig å unngå at det skjedde under påskefeiringen. Hvorfor?

a) Det ville være et brudd på religiøse regler

b) De var redd for hva okkupantene, romerne, ville mene om det

c) Det kunne bli uro blant folk

 

9) Hvilket tegn var det den forrådende disippelen, Judas, brukte til vaktstyrken, for å identifisere Jesus – som de skulle arrestere?

a) Han pekte ham ut

b) Han kysset ham

c) Han kastet en stein på ham.

 

10) Vi vet det oppsto noen tumulter underarrestasjonen, fordi en av Jesu disipler hugg øret av en prestelig tjener med sverdet sitt. Hva het denne tjeneren?

a) Malkos

b) Annas

c) Mattias

 

Påskelammet.jpg11) En av Jesu mest betrodde disipler nektet – ikke bare en, men tre ganger – for at han var en tilhenger, etter at Jesus var arrestert. Hvem var denne disippelen?

a) Johannes

b) Tomas

c) Peter

 

12) Etter arrestasjonen ble Jesus fremstilt for flere myndigheter, blant dem: Pontius Pilatus. Hvem var han?

a) En dommer

b) Den øverste leder for den romerske okkupasjonsmakten

c) Jerusalems rikeste mann

 

13) Hvorfor var det nødvendig å involvere Pilatus?

a) Det var han som kunne avsi en dødsdom

b) For at det skulle bli full enighet om dødsdommen

c) Han eide retterstedet.

 

14) De aller fremste makthaverne ville faktisk ikke dømme Jesus til døden. Da det likevel ble gjort, skjedde det etter en rituell ansvarsfraskrivelse. Hvordan skjedde det?

a) Dommeren la fra seg kappen

b) Dommeren vasket sine hender

c) Dommeren proklamerte at han var uenig

 

15) Jesu vandring til retterstedet, Golgata, skjedde på Via Dolorosa – der den opprinnelige korsveivandring med sine 14 stasjoner senere utviklet seg til en sterk tradisjon. Men hva betyr egentlig «Via Dolorosa»?

a) De dømtes vei

b) Smertens vei

Easter_Sunday_53.jpgc) Dommens vei

 

16) Hva var Jesu siste ord på korset?

a) «Det er fullbrakt.»

b) «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.»

c) Vi vet ikke riktig hva det var, bare at han ropte med høy stemme

 

17) Hvem var Josef fra Arimatea?

a) Mannen som hjalp Jesus å bære korset mot Golgata

b) En jødisk soldat i romersk tjeneste som bevitnet henrettelsen

c) Mannen som tok Jesus ned fra korset og la ham i hans egen familiegrav

 

18) Etter Jesu død kom Maria Magdalena og «noen andre kvinner» til å spille en hovedrolle i en skjellsettende hendelse. Hvilken?

a) Det var de som tok vare på klærne hans

b) De var de første til å finne den tomme graven etter oppstandelsen

c) Det var de som stelte liket, slik at det ble gravlagt i henhold til alle religiøse regler

 

19) Raskt oppsto ryktet om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Hvordan ble dette aller først tatt imot av dem som sto ham nærmest?

a) Selv blant disiplene ble det først avvist som tomt snakk

b) Alle tilhengerne samlet seg øyeblikkelig til jubel og fest

c) Det var forventet, så det utløste bare ro og konsentrasjon

 

20) Etter hvert viste Jesus seg for tilhengerne sine – første gang for to menn, som var på vandring til en landsby ikke så langt fra Jerusalem. Hva het byen?

a) Nasaret

b) Sikem

c) Emmaus

 

Denne saken finner du også i siste utgave av St. Olav kirkeblad

  • St. Olav kirkeblad kan du lese gratis HER. 
  • Tegn gratis abonnement HER

 

Fasit finner du under bildet

Skjermbilde 2019-03-27 kl. 15.53.11.png

 

Svar:

1.: c); 2.: a); 3.: c); 4.: b); 5.: b); 6.: a); 7.: a); 8.: c); 9.: b); 10.: a); 11.: c); 12.: b); 13.: a); 14.: b); 15.: b); 16.: a) i følge Johannes, b) i følge Lukas, c) i følge Markus og Matteus. Så alle svarene er faktisk riktige.; 17.: c); 18.: b); 20.: c).

 

Hvordan gikk det?

Trenger du å friske opp hukommelsen, kan du lese mer om fasten og påskehøytiden her: