Pave Frans: Nye regler for ordensfolk

 

Strammer inn fraværsreglementet

0ipOauIphRw.jpg

BESKYTTER FELLESSKAPET: Å leve i klosterfellesskapet er essensielt for våre brødre og søstre, sier pave Frans. Nå strammer han inn regelverket for fravær fra klosteret. Foto: REUTERS/Yara Nardi  

 

 

Pave Frans endrer kirkeretten, slik at ordensfolk som er fraværende uten gyldig grunn i 12 måneder, kan bli bortvist «ipso facto» (ved selve handlingen) fra sitt kloster.   

 

Tekst: Christopher Wells, Vatican News

 

Pave Frans har gjort flere endringer i kirkelige lover som gjelder bortvisning av vigslede personer fra deres religiøse ordenshus. Ifølge de reviderte lovene, kan ordensfolk som har «ugyldig fravær» fra sitt kloster på 12 måneder, bli bortvist «ipso facto». De nye forskriftene sier også at klosterets superior skal dokumentere fraværet og utstede en erklæring, som må bekreftes. Først da kan bortvisningen gjennomføres på lovlig vis.    

 
Langvarig fravær uten tillatelse

I sitt brev, med innledningsordet Communis vita, skriver pave Frans at «å leve i sitt klosterfellesskap er et essensielt element i det å være bror eller søster» og at ordensfolk ikke kan forlate sitt fellesskap uten tillatelse fra sin overordnede. I de siste årene, skriver pave Frans, har det vært tilfeller av at brødre eller søstre har dratt fra sitt kloster uten å ha fått tillatelse til dette – noen ganger har de ikke engang kunnet bli sporet opp. Selv om kirkeretten allerede hadde tatt hensyn til slike tilfeller, uttaler pave Frans at det noen ganger likevel var vanskelig å finne lovhjemmel for passende tiltak, spesielt når ordensmedlemmets tilholdssted ikke var kjent.

 
Bortvisning må bekreftes

Det var på denne bakgrunn, meddeler pave Frans, at han bestemte seg for å gjøre nødvendige endringer i kirkeretten ved å sørge for at langvarig ugyldig fravær fra ens klosterfellesskap i seg selv er grunn til bortvisning. For at bortvisningen skal være legal, må den bekreftes av paven, hvis det dreier seg om pontifikale institusjoner, eller av biskopen for bispedømmet klosteret ligger i.

De nye forskriftene er offentliggjort i L’Osservatore Romano, og vil gjelde fra og med 10. april 2019. De vil også bli meddelt gjennom Acta Apostolicae Sedis.

 

Under følger det apostoliske brev Communis vita, datert 19. mars 2019, i sin helhet på latin.
Det er utstedt motu proprio.  

 

 

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

COMMUNIS VITA

QUIBUS NONNULLAE CODICIS IURIS CANONICI NORMAE MUTANTUR

FRANCISCUS PP.

 

Communis vita praecipua est religiosae vitae pars atque “religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris” (can. 665 § 1 CIC). Attamen quod postremis annis usu venit, ostendit a domo religiosa illegitimas absentias fieri, quibus intervenientibus, religiosi legitimi Superioris potestati se subducunt ac nonnumquam reperiri non possunt.

Codex Iuris Canonici Superiorem iubet religiosum perquirere illegitime absentem, ut is de reditu iuvetur ipseque sua in vocatione perseveret (cfr can. 665 § 2 CIC). Haud semel tamen accidit ut Superior religiosum absentem reperire nequeat. Ad normam Codicis Iuris Canonici, sex mensibus saltem illegitimae absentiae elapsis (cfr can. 696 CIC), ab instituto dimissionis processus incohari potest, ad statutam procedendi rationem (cfr can. 697 CIC). Attamen, cum nescitur ubi religiosus degat, difficile est iuridicam certitudinem condicioni quae re est tribuere.

Itaque, firma manente iuris norma de sodalis dimissione sex mensibus transactis illegitimae absentiae, ut ad necessariam disciplinam servandam instituta iuventur utque ad religiosi illegitime absentis dimissionem procedatur, praesertim in casibus irreperibilitatis, can. 694 § 1 CIC addere statuimus, inter causas dimissionis ipso facto ab instituto, etiam illegitimam a domo religiosa continuatam absentiam, saltem per duodecim menses continue productam, eadem adhibita procedendi ratione in can. 694 § 2 CIC significata. Declaratio facti ex parte Superioris maioris, ut iuridicos effectus sortiatur, oportet a Sancta Sede confirmetur; quod ad instituta iuris dioecesani attinet, confirmatio ad Episcopum sedis principis spectat.

Introductio huius novi numeri in can. 694 § 1 secum fert insuper commutationem can. 729, pertinentis ad instituta saecularia, in quibus  dimissionis facultativae applicatio de illegitima absentia non comprehenditur.

His omnibus consideratis, nunc decernimus quae sequuntur:

Art 1. Can. 694 CIC textu qui sequitur integre substituitur:

§1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui:

1) a fide catholica notorie defecerit;

2) matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit;

3) a domo religiosa illegitime absens fuerit, secundum can. 665 § 2, duodecim continuos menses, prae oculis habita eiusdem sodalis irreperibilitate.

§2. His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione.

§3. In casu de quo in § 1 n. 3, talis  declaratio ut iuridice constet, a Sancta Sede confirmari debet; quod ad instituta iuris dioecesani attinet, confirmatio ad principis Sedis Episcopum spectat.

Art. 2. Can. 729 CIC sequenti textu integre substituitur:

Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 § 1, 1 et 2 atque 695; constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque  modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701. 

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut promulgentur per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano ac vim suam exserant a die X mensis Aprilis anno MMXIX, et deinde in commentariis officialibus Acta Apostolicae Sedisedantur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XIX mensis Martii, anno MMXIX, in Sollemnitate S. Ioseph, Pontificatus Nostri septimo.

 

FRANCISCUS PP.