Seminar: Jesus som forbilde i legegjerningen

 

Norges Kristelige Legeforenings 9. Inspiratio

351fb4a3-49a7-4428-b139-9eb62cc5933d.png

«KATARZYNA-SAKEN»: Advokat Håkon Bleken, lege Morten Magelssen, generalsekretær i NKL Magnar Kleiven (bildet) og lege Katarzyna Jachimowicz (bildet) skal diskutere «Katarzyna-saken» under årets Inspiratio. Foto: Marta Tomczyk-Maryon

 


Inspiratio er det mye mer enn et vanlig seminar. Arrangørene skiver at det er «en årlig møteplass der leger kan få inspirasjon og utrustning til å ha Jesus som kilde og forbilde i sitt liv og sin legegjerning».

 

Temaet vil være «Se det mennesket». Hovedtaler er Per Arne Dahl. 

Fra 1. til 3. mars kan vi kan lytte til interessante forelesninger og diskusjoner. Hans Fredrik Dahl holder foredraget «Vår forakt for svakhet», Knut Tveitereid skal snakke om «Det rastløse og urolige mennesket» og Per Arne Dahl «Alt for alle - er det mulig?».

Det blir også et spennende etikkseminar med diskusjon med advokat Håkon Bleken, lege Morten Magelssen, generalsekretær i NKL Magnar Kleiven og lege Katarzyna Jachimowicz.  Utgangspunktet for diskusjonen vil være «Katarzyna-saken».

Per Arne Dahl er en meget kjent og avholdt prest, sjelesørger, foredragsholder og forfatter. Han har vært fast spaltist i Aftenposten, er mye benyttet som andaktsholder i NRK og var biskop i Tunsberg Bispedømme i perioden 2014-2018. Dahl er kjent for sin fremragende formidlingsevne.

Knut Tveitereid er utdannet prest og har bakgrunn som ungdomsprest i Storsalen og Uranienborg menigheter i Oslo. Arbeider for tiden som førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Oslo og Bergen. Har blant annet skrevet “En helt overkommelig Bibel”, En Helt overkommelig disippel” og “Jesus – overkommelig og ubegripelig». Knut er en engasjerende og engasjert formidler, som er opptatt av troens relevans og aktualitet i møte med vår egen kultur.

Hans Fredrik Dahl er en kjent pressemann (bl.a. kultur redaktør i Dagbladet), historiker og professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Han er kjent for sin forskning på ideologiene i det 20. århundre og har god innsikt i menneskesynet (eugenikken) som brakte oss inn i II. verdenskrig. I forbindelse med et sykeleie for noen år siden ble Dahl omvendt til den kristne tro og opptatt i den katolske kirke.

 

Om Inspiratio 

  • Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
  • Tid: 1. – 3. mars 2019
  • Arrangør: Norges Kristelige Legeforening