Erkebiskop Nikola Eterovic: – Ekstremisme må bekjempes

 

Erkebiskopen roste Tysklands innsats for verdensfreden 

ggts5zs8z9Q.jpg

INVITERTE DIPLOMATER: Under den tyske forbundskansleren Angela Merkels årlige mottagelse for diplomater sa pavens utsending erkebiskop Nikola Eterovic at  «enhver form for intoleranse og vold, slik som anti-semittisme, kristendomsfobi og islamofobi, [må] rykkes opp med røttene.» Foto: REUTERS/Benoit Tessier

 

Den Hellige stols ambassadør til Tyskland erkebiskop Nikola Eterovic oppfordrer Den tyske forbundsregjeringen i Berlin til å «bekjempe enhver form for ekstremisme».

 

– Vi må fremdeles gjøre alt vi kan for å forhindre tragiske hendelser som mordet på regjeringspresidenten i Kassel, Walter Lübcke, sa den apostoliske nuntien på tirsdag i Meseberg, følge kathpress.

 

Nikola_Eterovic_15062012_Rijeka_2_roberta_f.jpegSamarbeide

Uttalelsen falt i en tale han i egenskap av doyen – den ambassadøren som har tjent lengst – holdt under forbundskansler Angela Merkels årlige mottagelse for diplomatkorpset.

– Derfor må enhver form for intoleranse og vold, slik som anti-semittisme, kristendomsfobi og islamofobi, rykkes opp med røttene.  For å oppnå dette, må alle gode sosiale, politiske og religiøse krefter samarbeide, understreket erkebiskopen (bilde t.h.).

 

Takket for fredsinnsats

Eterovic takket den tyske regjeringen for innsatsen for fred i verden.

– Et konkret bevis på dette er de 3100 mannlige og kvinnelige soldatene og de 190 politifolkene, menn som kvinner, som deltar i ulike fredsbevarende operasjoner. Et av de grunnleggende vilkår for stabilisering av freden, er respekten for internasjonal rett, likeledes å holde alle inngåtte overenskomster i tråd med det latinske uttrykket Pacta sunt servanda: avtaler skal holdes. Ensidige beslutninger, fremfor alt de som drives frem ved bruk av vold, forårsaker mange skader, ikke minst på det multilaterale planet, og særskilt i en mer og mer globalisert verden, fremholdt erkebiskopen.

 

Politiske løsninger

– Følgene av vold og krig er blant annet destabilisering av naboland eller hele regioner, og ytterligere følger er migrasjon og flyktningestrømmer. Derfor er det tvingende nødvendig å få i stand politiske løsninger for disse landene og regionene. Dette ville kunne få positive konsekvenser også for de europeiske landene, ved at man da bedre kunne kontrollere flyktningestrømmene og menneskehandelen, og derved forhindre tragedier som de mange døde på Middelhavet.

 

Plan for Afrika

Eterovic beklaget at 2275 personer omkom på Middelhavet i 2018, i henhold til opplysninger fra FNs flyktningeorgan UNHCR.

Nuntien takket også forbundsregjeringen for arbeidet med å  konkretisere en «Marshallplan for Afrika», med det formål å få i stand helhetlige løsninger for hele kontinentet. «Vår takknemlighet gjelder også regjeringens kamp mot oppvarming av kloden; nasjonalt, europeisk og globalt.»

(Kathpress)