Picpusfedrene 100 år i Norge: Et historisk dypdykk tilbake til begynnelsen

8. august feirer picpusfedrene 100 år i Norge. I løpet av tiden har de virket i menigheter over hele landet, hatt ulike stillinger og verv, og i en periode ansvar for Midt-Norge stift. Biskop emeritus Gerhard Schwenzer (biskop av Trondheim fra 1975 – 1983/88 og av Oslo 1983 – 2005) tilhører ordenen. Her får du et historisk dypdykk tilbake til begynnelsen.

 

Tekst: p. Arne Marco Kirsebom SS.CC

 

Picpus-1.jpgDen 8. august 1920 ble p. Cyriakus Toll ss.cc. utnevnt til spiritual i novisiatet til St. Joseph søstrene i Vår Frue Villa av biskop Johannes Olav Fallize i Christiania, den gang Oslo by. Med det begynte virket til Kongregasjonen av Jesu og Marias Helligste Hjerter og den evige Tilbedelse av det Allerhelligste Altersakrament (ss.cc.) i Norge. Ordenens medlemmer har også fått kallenavnet Picpusfedrene etter et kloster ordenen har i Paris i Rue de Picpus.

 

Tysk provins

P. Toll ble utnevnt akkurat en uke før ordenens tyske provins ble grunnlagt den 15. august 1920. Ordenen, som er grunnlagt i Poitiers i Frankrike i 1800, hadde allerede fått tyske medlemmer så tidlig som i 1844. Da det var forbudt med grunnleggelser i Tyskland til etter første verdenskrig, virket de tyske brødrene i andre land.

Før den første verdenskrigen var det planlagt at de tyske brødrene skulle overta en misjon i den tyske kolonien i Papua Ny Guinea. Men krigen stoppet prosjektet.

 

Til Norge

I 1919 overtok de tyske brødrene to tidligere klostre i Tyskland, St. Johannes i Lahnstein ved Rhinen og Kloster Arnstein ved Lahn. Men de ønsket også å stille seg til disposisjon i andre land. Før krigen hadde p. Gabriel Scholten ss.cc. hørt et foredrag av biskop Fallize om Norge og han tok i 1919 kontakt med biskopen om et mulig engasjement i Norge. Dette begynte den 8. august 1920. Året etter, den 1. mars 1921, ble p. Toll utnevnt til sogneprest i St. Peter i Fredrikshald (senere Halden i 1925). Dette skulle bli et sentrum i den første fasen til ordenen i Norge. 

 

Picpus-2.jpgSamme dag ble p. Antonin Meyer ss.cc. utnevnt som p. Tolls etterfølger i novisiatet hos St. Joseph søstrene. Jeg antar det var også for at prestene kunne lære norsk hos søstrene. Den 1. august 1921 ble han så utnevnt til kapellan i St. Peter i Fredrikshald. Men han ble bare til den 22. april 1922 for så å vende tilbake til Tyskland.

En tredje pater, p. Canisius Gellings ss.cc. kom til Fredrikshald den 15. april 1921 for så i august å bli spiritual hos St. Joseph-søstrene. Han ble så utnevnt til rektor i Porsgrund den 26. august 1923 hvor han ble til mai 1925. Deretter vendte han tilbake til Tyskland.

Tre patre til kom etterhvert til Fredrikshald/Halden og Norge: p. Cyprian Witte ss.cc. (bilde t.v), p. Fidelis Brodmann ss.cc. og p. Antonius Deutsch ss.cc., henholdvis 3. juni 1922, 29. september 1925 og 30. september 1931. P. Witte virket som spiritual i Sylling, mens p. Brodmann etter en tid i Halden virket i Molde og så ved Vår Frue Villa i Oslo. P. Deutsch dro etter en kort tid i Halden til Trondheim.

 

Ansvar for Midt-Norge stift

I løpet av 1931 ble Norge delt inn i tre kirkedistrikt, hvor Picpusfedrene overtok ansvaret for Midt-Norge med p. Witte som den første prefekt utnevnt den 20. januar 1932. Han valgte å residere i Molde, mens p. Deutsch ble sogneprest i Trondheim. P. Brodmann vendte tilbake til Tyskland.

De første årene opplevde en god del forandringer, men etter overtagelsen av Midt-Norge kirkedistrikt, opplevde brødrene en lang tid med stabilitet.

 

 

De siste årene har kommuniteten vært tilknyttet Mariakirken menighet i Stabekk med p. Arne Marco Kirsebom SS.CC som sogneprest og superior for picpuspatrene i Norge. Idag er det tre picpusfedre i Norge: Biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC ( biskop av Trondheim fra 1975 – 1983/88 og av Oslo 1983 – 2005), P. Janusz Fura SS.CC., sogneprest for St. Magnus menighet i Lillestrøm og p. Arne Marco Kirsebom SS.CC som fra 1. oktober 2020 vil virke som kansler og stiftskapellan i Tromsø stift.

 

Fakta om picpusfedrene:

  • Grunnlagt av pater Pierre Coudrin og Henriette Aymer de la Chevalerie i 1800
  • Ordenen har en kvinnelig og mannlig gren
  • Kongregasjonens fulle navn er Kongregasjonen for Jesu og Marias hellige hjerter og den uavbrutte tilbedelse av alterets sakrament
  • Kongregasjonens oppgave er å forandre menneskets hjerte i evangeliets ånd.
  • Les mer om kongregasjonen

 

Les mer: