Utdrag fra meddelelser oktober 2021

UTDRAG FRA MEDDELELSER FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME, Nr. 1, 16. ÅRG - 2021

 

Kjære medbrødre, ordensfolk og medarbeidere,

 

RAPPORTEN OM seksuelle overgrep mot barn i den franske kirke er rystende. Det er umulig ikke å føle skam og avmakt når vi stilles overfor slike tall – selvom overgrep alltid er forferdelige, uansett hvor mange det dreier seg om. Kontrasten til prester og ordensfolks høye kall og forpliktelse på cølibatet provoserer alle mennesker av anstendighet og god vilje. Jeg er redd for at mange av dere får unngjelde for prester og andres synder ved bitre og sarkastiske kommentarer, og på annet vis. Urettferdig som det er, dette er en skam vi må bære sammen. Det er vårt selvsagte ansvar å be for dem som har vært utsatt for overgrep; de finnes også i vårt bispedømme.

TALL OG STATISTIKK kan alltid nyanseres. Det skal vi ikke gjøre nå. Jeg ser imidlertid et par små lyspunkter: Det er Kirken som har bestilt rapporten fordi den ikke vil skjule det som er skjedd, og fordi den vil forebygge og forhindre overgrep i nåtid og fremtid. Rapporten dekker hele 70 år, og den viser at overgrepene synes å avta når de siste paver meget aktivt mobiliserer til kamp mot overgrep og til straff av overgripere. Dette mer enn antyder at det nytter å tale tydelig og sette makt bak ordene. Det må vi fortsette å gjøre, både i Roma og i Oslo. Det vi absolutt må unngå, er å bagatellisere.

JEG TAKKER Ewa Bivand for at hun har påtatt seg arbeidet med overgrepsproblematikken, og for at hun har talt modig og saklig i media. Samtidig oppfordrer jeg dere alle til å samarbeide solidarisk med henne, bare da vil dette arbeidet bære frukt. Måtte Gud styrke og bevare dere alle!

                                                               In Christo,

                                                + Bernt I. Eidsvig, Can.Reg.

                                                        Oslo, den 13. x. 2021