Paven tildeler Le Van Cu ridderkorset av St. Gregor den stores orden

Biskop Eidsvig: – Bær ditt ridderkors med ydmyk stolthet!   IMG_4708.jpeg

VATIKANETS ST. OLAVS ORDEN: –  St. Gregor den stores orden minner om Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, sa biskop Bernt I. Eidsvig under tildelingen av ridderkorset til dr. med. Le Van Cu.  – Ordenen gis til den som har gjort seg fortjent til det, og kan ikke bes om, fortsatte han. Ordenen festes av sogneprest Carlo Borromeo Le Hong Phuc i St. Olav domkirkemenighet. P. Simon Nguyen, CanReg t.v.. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  

FORGYLDT ÆRE: St. Gregor den stores orden
er utdelt siden 1. september 1831 til statsmenn, diplomater
eller fremstående katolske legmenn. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  

IMG_4543.jpegKjære dr. med. Le Van Cu,

det er idag en stor glede å hilse deg, din kone, dine barn og familie, dine venner og alle troende, som gleder seg med deg.

 

Det er sjelden jeg utfører formelle handlinger på vegne av pave Frans, men det gjør jeg idag. I et høytidelig dokument gir statssekretæren, kardinal Parolin, meg dette oppdrag. Han er gjort kjent med dine store fortjenester for Kirken, og for alvorlig syke mennesker i ditt hjemland, nemlig fattige lepra-pasienter. Biskop Josef av Nha Trang gratulerer deg også hjertelig, vel vitende om alt du har gjort for hans bispedømme. Jeg slutter meg til hans gratulasjon, og det gjør jeg med mange andre.

 

«Noen få nordmenn har i årenes løp vært hedret med St. Gergor, blant dem Lars Roar Langslet og tidligere hoffsjef Rolf Trolle Andersen.»

 

Du er tildelt ridderkorset av St. Gregor den stores orden. Gregor er en av de fire opprinnelige kirkelærere, og ble valgt til pave i 590. Han var ikke bare en stor teolog, men også en betydelig statsmann og diplomat. Ordenen ble innstiftet 1. september 1831 av pave Gregor XVI for å ære den første pave Gregor, og dem som mottar ordenen. Noen få nordmenn har i årenes løp vært hedret med St. Gergor, blant dem Lars Roar Langslet og tidligere hoffsjef Rolf Trolle Andersen.

 

Bær ditt ridderkors med ydmyk stolthet! Du har i ditt kristne liv gledet, oppmuntret og hjulpet så mange. Du har ikke stilt dine gode gjerninger til skue, men vi vet alle om noen av dem.

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  St. Olav domkirke, 12. juli 2022

 

Les mer

 

Flere bilder fra seremonien i St. Olav domkirke 12. juli 2022:

IMG_4658.jpeg 

 

IMG_4678.jpeg 

 

IMG_4711.jpeg