Pavens preken i Sør-Sudan

Se hele søndagsmessen i Juba: 

 

«Dere er jordens salt!» Saligprisningene er kristenlivets salt. Ikke bare vårt eget liv, men hele vårt samfunn får bedre smak. «Dere er verdens lys!» Når vi brenner av kjærlighet, når «vi på jorden lever som brødre og søstre, vil folk oppdage at de har en Far i himmelen»

 
 
Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro, Vatican News