Kort historisk oversikt

Les også en artikkel om menigheten i serien "Våre menigheter".


Opprettelsen av Den hellige Ånds menighet 5. oktober 2003

 Les også:

Biskop Gerhard Goebel av Tromsø opprettet den 5. oktober 2003 Den hellige Ånds menighet i Mosjøen, ved utskillelse fra St. Eysteins menighet i Bodø. Samtidig ble p. Gunther Jäger innsatt som menighetens første sogneprest. Han var kommet til Mosjøen i september 2002 for å forberede opprettelsen av menigheten. Den gang var det meningen at dette skulle skje før årsskiftet 2002/2003, men det lot seg ikke gjøre på grunn av biskopens sykefravær utenlands.

Både befolkningsmessig og med hensyn til antall katolikker er med dette St. Eysteins menighet omtrent todelt. Før delingen hadde modermenigheten 152.982 innbyggere (pr. 1.1.2003) og 543 registrerte katolikker (pr. 5.10.2003). Forut for delingen hadde St. Eystein vært gjennom en meget kraftig vekst av antall registrerte katolikker, fra 223 ved årsskiftet 1992/1993.

Den nye menigheten omfatter området Helgeland, det vil si det sørlige Nordland: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Træna (17 kommuner). Området omfatter 17.323 km², og hadde en samlet befolkning (pr. 1.1.2003) på 77.122. Antallet registrerte katolikker (pr. 5. oktober 2003) var 259.

Den hellige Ånds menighet på Helgeland har sitt sentrum i sognekirken Den hellige Ånds kirke i Mosjøen (Vefsn kommune). Menigheten hadde dessuten faste messesteder i Mo i Rana (Rana kommune), Sandnessjøen (Alstahaug kommune) og i Brønnøysund (Brønnøy kommune). Nøyaktige medlemstall kommunevis pr. 5.10.2003: Bindal (4 registrerte katolikker), Sømna (2), Brønnøy (33), Vega (1), Vevelstad (0), Herøy (6), Alstahaug (52), Leirfjord (1), Vefsn (65), Grane (2), Hattfjelldal (0), Dønna (5), Nesna (6), Hemnes (2), Rana (67), Lurøy (3) og Træna (6).

Akutt inntrufne helsemessige problemer hindret dessverre biskop Gerhard Goebel M.S.F. fra å komme til fra sitt bispesete i Tromsø til Mosjøen. Derfor hadde pastor Torbjørn Olsen (sognepresten i Bodø, den menighet Mosjøen nå utskilles fra), på kort varsel fått i oppdrag å overta biskopens funksjoner på stedet som hans delegerte.

Umiddelbart etter laudes (morgenbønn) i Den Hl. Ånds kirke søndag 5. oktober ble pastor Gunther Josef Jäger inkardinert i Tromsø stift. I samme skriv, datert Tromsø 5. oktober, der biskopen stadfestet inkardinasjonen, utnevnte han Gunther Jäger til sogneprest i den nyopprettede menighet. Umiddelbart etter at dette var kunngjort avla Gunther Jäger den foreskrevne trosbekjennelse og troskapsed på latin samt en forvaltningsed på norsk.

Kl 11.00 ble det holdt høytidelig høymesse i Den Hl. Ånds kirke. Messen var en votivmesse for Den Hl. Ånd. I begynnelsen av messen ble opprettelsesdekretet lest opp av menighetsrådslederen. Også biskopens skriv om inkardinasjon og sogneprestutnevnelse ble opplest. Mellom credo og forbønnene fornyet pastor Gunther Jäger sine presteløfter, og ble så ført til forskjellige liturgiske plasser i kirken.

Etter messen var det kirkekaffe med mye godt å spise og flere hilsener.

Mange var kommet til messen. Enkelte hadde kjørt flere timer. For eksempel var kommunene Rana, Hemnes, Alstahaug, Dønna og Vefsn representert. Ordføreren i Vefsn hadde sendt blomster - Vefsn er den kommune som Mosjøen ligger i. Det var også økumeniske gjester, for eksempel flere medlemmer av det lutherske menighetsråd i Dolstad/Vefsn. En representant for adventkirken talte også og overrakte blomster og en gave. Fra Bodø var det fem deltagere. Pater Morten Person O.P., født og oppvokst i Mo i Rana, deltok også.

Renoveringen av kirkebygningen var nesten fullført i oktober 2003. Etonittplatene var fjernet og erstattet av lys gul bordkledning. Oppvarmede fliser var lagt i kjelleren, mv. Renoveringen var et resultat av stor lokal entusiasme og innsats (anført av Gunther Jäger) samt ca kr 400.000 fra Tromsø stift.


Presteliste

Sogneprester (eller tilsvarende)

5. oktober 2003 -
Gunther Josef Jäger (ankom september 2002, for å forberede menighetsopprettelsen)
av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 18.08.2006 - 01:40