Støtte til biskop Carlos Belos arbeid i Øst-Timor

Caritas Norge arbeider med menneskerettigheter og helse sammen med biskop Belo i Øst-Timor.

Caritas Norge inviterte biskop Belo til Norge i juni 1995. Biskop Belo kom da på vegne av Øst-Timors befolkning med en oppfordring om hjelp -- spesielt en innsats for helse og menneskerettigheter. Caritas Norge forela dette for Utenriksdepartementet, og har fått full støtte der, i første omgang til å gjennomføre tiltak i Øst-Timor for 2 575 000 kroner.

Den katolske kirken i Norge har støttet helhjertet opp om denne innsatsen for et undertrykt folk, både i sine forbønner og med økonomisk støtte. Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon.

Menneskerettighetsarbeidet til biskop Belo er viktig for Caritas Norge. Vi støtter dette arbeidet, og her inngår støtten til Kommisjonen for Rettferdighet og Fred som en viktig komponent. Kommisjonen får styrket sin infrastruktur, samt forbindelse til utenlandske organisasjoner, som kommisjonen ved Oslo katolske bispedømme.

Biskop Belo har opprettet et lokalt Caritas for å bedre helsesituasjonen. Caritas Norge samarbeider nært med det lokale Caritas. Tuberkulose er en sykdom Caritas Norge retter spesiell innsats mot. Befolkningen har som følge av mange års sult og overgrep blitt sterkt rammet av tuberkulose -- de tall som foreligger så langt indikerer et omfang som er svært stort. De katolske poliklinikkene -- et svært viktig helsetilbud til befolkningen som vi allerede samarbeider med gjennom Caritas i hovedstaden Dili -- trenger støtte for å bekjempe denne alvorlige sykdommen. Caritas Norge planlegger derfor sammen med norsk tuberkulose-ekspertise en slik innsats sammen med poliklinikkene. Dette inkluderer en nødvendig styrking av klinikkenes infrastruktur. Gjennomføringen vil gå over minimum fem år.

Biskop Belo står i denne sammenheng også i bresjen for å bevare det øst-timorske folkets kultur, språk og identitet. I denne sammenheng vil Caritas Norge støtte et planlagt kultursenter, som skal arbeide med dette som mål.

Øst-timoreserne er overveiende katolikker (rundt 90%), i motsetning til indoneserne som hovedsakelig er muslimer. Andelen katolikker har vokst sterkt under okkupasjonen, noe som gjerne tilskrives Kirkens aktive innsats for fred og respekt for menneskerettigheter. Biskop Carlos Belo har siden innsettelsen som apostolisk administrator i 1983 vært en sentral person i dette arbeidet.

De siste 20 årene har vært en vanskelig tid for befolkningen i Øst-Timor. Indonesias okkupasjon i 1975 kom rett etter at den tidligere portugisiske kolonien ble selvstendig. Militær makt ble satt inn mot sivilbefolkningen, og en massakre fulgte -- mange ble skutt, og like mange sultet i hjel. Rundt 200 000 mennesker -- vel 30 prosent av befolkningen -- ble drept som følge av okkupasjonen.

De gjenlevende lider fortsatt overlast og menneskerettighetene krenkes. Massiv immigrasjon av indonesere fratar øst-timoreserne arbeid og land, og oppfattes som et forsøk på å utslette dem som egen folkegruppe. I dag teller befolkningen rundt 850 000 mennesker, hvorav rundt 150 000 er indonesere.

Caritas Norge, som er en av de få organisasjonene som driver bistandsarbeid i Øst-Timor, vil fortsette å gi dette arbeidet første prioritet.


Fakta om Øst-Timor

  • Biskop Belo, som er blitt betegnet som en Gandhi for sitt folk, har mottatt flere priser for sitt ukuelige arbeid for sitt folk. Han mottar i 1996 Nobels fredspris sammen med José Ramos-Horta.
  • Tidligere portugisisk koloni nord for Australia. Frigitt i 1975 og straks etter okkupert av Indonesia.
  • Rundt 200 000 mennesker (av 700 000) har mistet livet som følge av okkupasjonen. Menneskerettighetene krenkes, bl a gjennom vilkårlig fengsling, tortur og diskriminering.
  • Massiv organisert immigrasjon fra Indonesia er i ferd med å marginalisere befolkningen økonomisk og sosialt.
  • Biskop Carlos Belo (apostolisk administrator siden 1983, biskop siden 1988) står i bresjen for å bevare det øst-timorske folkets kultur, språk og identitet og kjemper for dets selvstendighet og for respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Til Caritas Norge - Til den Katolske Kirke i Norge

av Webmaster publisert 13.10.1996, sist endret 13.10.1996 - 19:46