Messetider for St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Franciskus Xaverius kirke (Arendal)

Søndag
Kl. 09:00 Messe
Kl. 11:00 Høymesse
Kl. 13:30 Messe på polsk
Mandag
Ingen messer
Tirsdag
Kl. 18:00 Sakramentsandakt
Kl. 18:30 Messe
Onsdag-lørdag
Kl. 18:30 Messe
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 17.03.2022 - 10:38