Pavens bønneintensjoner for april 2024

For kvinnenes rolle

La oss be om at kvinnenes verdighet og verdi blir anerkjent i alle kulturer, og at det blir slutt på diskrimineringen de møter i enkelte deler av verden.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 07.08.2023 - 21:13