Den katolske kirkes katekisme

Innholdsfortegnelse over fjerde hoveddel

Fjerde hoveddel: Kristen bønn
Første del: Bønnens plass i kristenlivet
Hva er bønn?
Bønn som Guds gave
Bønnen som pakt
Bønnen som fellesskap
Første kapittel: Åpenbaringen av bønnen - Alles kall til å be
1. artikkel: I Det Gamle Testamente
Skaperverket er kilde til bønn
Løftet og troens bønn
Moses og mellommannens bønn
David og kongens bønn
Elias, profetene og hjertets omvendelse
Salmene, menighetens bønn
Kort sagt
2. artikkel: I tidens fylde
Jesus ber
Jesus underviser i bønn
Jesus hører bønnen
Jomfru Marias bønn
Kort sagt
3. artikkel: I Kirkens tid
I. Velsignelse og tilbedelse
II. Bønn om hjelp
III. Forbønn
IV. Takksigelsesbønn
V. Lovprisningsbønn
Kort sagt
Annet kapitel: Bønnens overlevering
1. artikkel: Ved bønnens kilder
Guds Ord
Kirkens liturgi
De teologale dyder
"I dag"
Kort sagt
2. artikkel: Bønnens veier
Bønn til Faderen
Bønn til Jesus
"Kom, Hellige Ånd"
I samfunn med den hellige Guds Mor
Kort sagt
3. artikkel: Bønnens veivisere
En sky av vitner
Bønnens tjenere
Steder egnet til bønn
Kort sagt
Tredje kapittel: Å leve i bønn
1. artikkel: Bønnens uttrykksformer
I. Bønn i ord
II. Meditasjon
III. Stille bønn
Kort sagt
2. artikkel: Bønnens kamp
I. Innvendinger mot å be
II. Hjertets ydmyke påpasselighet
Overfor vanskeligheter forbundet med bønn
Overfor fristelser under bønn
III. Barnlig tillit
Hvorfor klage over at vi ikke blir bønnhørt?
På hvilken måte er vår bønn virksom?
IV. Å holde ut i kjærlighet
3. artikkel: Bønn i Jesu time
Kort sagt
Annen del: Herrens bønn: "Fader vår!"
1. artikkel: "Hele Evangeliet sammenfattet"
I. I Skriftens midte
II. "Herrens bønn"
III. Kirkens bønn
Kort sagt
2. artikkel: "Fader vår, du som er i himmelen"
I. "Vi våger i frimodighet å trå nær"
II. "Far!"
III. Fader "vår"
IV. "Du som er i himmelen"
Kort sagt
3. artikkel: De syv bønner
I. "Helliget vorde ditt navn"
II. "Komme ditt rike"
III. "Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden"
IV. "Gi oss i dag vårt daglige brød"
V. "Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere"
"Forlat oss vår skyld"...
..."som vi og forlater våre skyldnere"
VI. "Og led oss ikke inn i fristelse"
VII. "men fri oss fra det onde"
4. artikkel: Den avsluttende doksologi
Kort sagt
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17