Den katolske kirkes katekisme

Orientalske liturgier

St. Johannes Krysostomos' liturgi

"Den kerubiske hymne": 335*
Anafor: 42, 1137
Forbedelse til Kommunionen: 1386

Bysantinsk liturgi

: 1166
Vigselsprefasjon for ordinasjon av biskoper: 1541
Vigselsbønn for ordinasjon av diakoner: 1543
Vigselsbønn for ordinasjon av prester: 1542

Troparier

"O monoghenis": 469
for festen for Marias dormisjon (15. august): 966
Påsketropariet: 638
for matutin på søndager etter annen modus: 703
til pinsedagens vesper: 291, 732, 2671

Kontakier

for forklarelsesfesten: 555
Kontakion av Romanos Melodos: 525

Eukologion

Absolusjonsformularer: 1481
Ordinasjonsbønn: 1587

Syriansk liturgi

Antiokia, vigslingsepiklese over den hellige krisma: 1297

Fangith

Syriansk offisium fra Antiokia, Bd. 6, sommerdelen, s. 193 b: 1167
Syriansk offisium fra Antiokia, Bd. 1, fellesoffisiet, 237 a-b: 1391

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17