Den katolske kirkes katekisme

Liturgi i latinsk ritus

Den Romerske Missale

Institutio generalis

240: 1390
259: 1182*
271: 1184
272: 1184

offertorium

: 1333

Prefasjon

Juleprefasjon: 477
for Kristi himmelfart: 661
for Kristi kongefest: 2046
Apostelprefasjon: 857, 1575*
Helgenprefasjon: 2005
for sjelemesser: 1012

"Sanctus"

: 335

Den romerske kanon

88: 1037
90: 1353*
95: 1333*
96: 335*, 1383, 1402
97: 1274

Eukarismebønn

III; 116: 1404
IV: 2818, 2852
IV; 118: 55, 380

Embolisme

: 1404, 2670*, 2854

Kirkebønn

for den 26. søndag: 277
for den 32. søndag: 1742

Langfredag

13; De høytidelige forbønner VI: 63, 839

Påskevigilie

18; Exsultet: 412, 631, 647
24; bønn etter 1. lesning: 349*
26; bønn etter 3. lesning: 528
42; velsignelse av døpevannet: 1217, 1218, 1219, 1221

Sekvenser

Pinsesekvens: 2671*

Den Romanske Ritualebok

Ordo initiationis christianæ adultorum: 1232*
Prænotanda 1-2: 1212*
19: 1248*
98: 1248*

Ordo baptismi parvulorum

62: 1241*

Ordo baptismi adultorum

: 168

Ordo confirmationis

Prænotanda 1: 1285*
Prænotanda 2: 1285*
Prænotanda 3: 1309*
Prænotanda 5: 1311*
Prænotanda 6: 1311*

Ordo ponitentiæ

absolusjonsformular: 1424, 1449
31: 1484

Ordo celebrandi Matrimonium

45: 1627

De Benedictionibus

vigsel av den hellige olje: 1299
16: 1669*
18: 1669*

Ordo consecrationis virginium

prænotanda 1: 923
prænotanda 2: 924

Ordo exsequiarum

: 1286*
"Commendatio animæ": 1020
"In Paradisum deductant te angeli": 335*
1: 1689*
10: 1690
41: 1688
57: 1689*

Tidebønnene

Introductio generalis

7: 2616*
9: 2655*
100-109: 2586*

Hymne

"O lux beta Trinitas": 257
"Te Deum": 168
"Veni, Creator Spiritus": 291, 700
"Vexilla Regis": 550, 617

Antifon

for juleoktaven: 526
til laudes 1. januar: 469
Magnificatantifon til 2. Epifanivesper: 528*

Hymne

fra lørdagens vesper: 461*

Bønner

Bønn

"Ave Maria": 1014, 2676, 2677
"O sacrum convivium"; 1: 402
"Viens, Esprit Saint": 2671

Allehelgenslitani:

: 1014

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17