Å bruke Sycamore i katekesen

Sycamore kan meget lett brukes som et program for katekese og sakramentsforberedelse, eller som et supplement til kursene man allerede holder. Det kan brukes både i fysiske grupper og nettgrupper.

De neste seksjonene forklarer fordelene ved å bruke Sycamore-ressursene i katekese og undervisning. Det finnes en rekke sakramentsorienterte og kateketiske programmer/kurs som kan holdes ved å bruke Sycamore. Se hele listen her.

Sycamore startet som et kurs for søkende som kjenner lite til kristen tro, men strukturen, tidsskjemaet, ressursene og metodologien kan enkelt tilpasses bruk i mer formelle katekese- og undervisningsopplegg.

 

”Sycamore har vært til overveldende glede for mange mennesker. Det har gjort dem i stand til å åpne sine hjerter og dele troen på måter de aldri hadde forestilt seg var mulig. Mange som var motvillige til å snakke åpent om troen har vunnet selvtillit gjennom å ta del i temadiskusjonene, og er blitt overrasket over hvilken forskjell det gjør for deres bønneliv, deres forståelse av Skriften og deres ønske om å utvikle et personlig forhold til Jesus. For oss er dette et nådefylt og velsignet øyeblikk i vårt menighetsliv; trosgrunnlaget går veldig dypt i disse gruppene, og vennskap oppstår og vokser hvert år, og det er herlig å se folks vekst i troen og forpliktelse til Herren” (Pauline, en koordinator for innføringskurs i troen som har brukt Sycamore i fire år).

 

Innholdet i hver enkelt film alene er ikke altomfattende nok til å tjene som en systematisk presentasjon av alle temaene. Man kan ganske enkelt ikke presentere Gud, Jesus, Bibelen, Kirken, bønn, kjærlighet, kristen sosiallære, etc. i en 20-minutters video. Men det finnes to måter Sycamore kan brukes på som del av deres katekese eller religionsopplæring:

 

(A) SYCAMORE PLUSS: Dere kombinerer Sycamore-øktene med personlig lesning og gruppediskusjon ut fra tekster i YouCat. Slik blir hver Sycamore-modul en fullverdig katekesetime. 

 

(B) SYCAMORE SOM TILLEGGSRESSURS: Bruk Sycamore til å introdusere et tema før dere går dypere inn i det, eller for å supplere et tema dere allerede har dekket, og for å gjøre det lettere å få til en åpen diskusjon. Dere kan holde en vanlig Sycamore-økt som del av katekesekurset deres. 

 

(A) SYCAMORE PLUSS: HVORDAN UTVIDE EN VANLIG SYCAMORE-ØKT TIL EN SAKRAMENTSFORBEREDENDE KATEKESETIME

Dere kan utvide en Sycamore-økt ved å arbeide dere gjennom et sett tekster fra YOUCAT. Se siden om bruk av YOUCAT og Katekismen her.

Dere introduserer temaet ved å kjøre en normal Sycamore-økt. Denne består av en kortfilm og en åpen gruppediskusjon.

Hver økt har noe obligatorisk lesning fra YOUCAT om det relevante temaet.  Disse tekstene gir et solid kateketisk grunnlag for sakramentsforberedelsen og kan suppleres med andre tekster og videoer.

I den påfølgende uken leser deltakerne YOUCAT-tekstene hjemme. De må ha egne eksemplarer av YOUCAT. De setter av en fast tid til denne lesingen. På denne måten fordyper de sin forståelse av det gjeldende temaet og får et tillegg til det de har fått gjennom Sycamore-filmene. Besøk denne siden for mer informasjon om hvordan bruke YOUCAT.

På det neste møtet har deltakerne en ny diskusjon, med utgangspunkt i deres refleksjoner rundt YOUCAT-tekstene. Denne diskusjonen er av en mer kateketisk art. Den gir deltakerne mulighet til dypere samtale og til å stille spørsmål. Den gir lederne/kateketene anledning til å oppklare og fordype diskusjonen som ble påbegynt uken før, da Sycamore-filmen ble brukt.

Dere kan veksle mellom filmen og YOUCAT: En uke ser dere film og har en vanlig Sycamore-diskusjon; den andre uken diskuterer dere YOUCAT-tekstene. Dette gjør kurset lengre, men gir dere mer rom for å diskutere YOUCAT-tekstene samt ordentlig tid til kursets kateketiske del.

Eller dere kan kombinere YOUCAT-diskusjonene med neste film: I begynnelsen av økten bruker dere noe tid på å drøfte siste ukes YouCat-tekster (f. eks. 30 min.); deretter introduserer dere det nye temaet ved å se og samtale om den nye filmen (f. eks. 60 min). Dette er mulig, men gir ikke like mye tid til hver enkelt diskusjon.

Dersom dere bruker de utvidede YOUCAT-tekstene på denne måten (ved å kombinere YOUCAT-diskusjonene med neste film, har dere her en enkel måte å strukturere Sycamore-/katekeseøktene på:

 

OPPMØTE (10 min): Te, kaffe, uformell samtale, m.m.

ÅPNINGSBØNN (5 min): Slik det måtte passe best, f. eks. noen faste bønner (Fader Vår, Hill deg Maria, osv.) og noen forbønner.

SAMTALE I SMÅGRUPPER OM YOUCAT-TEKSTENE (10 min): Gå gjennom de kommenterte YouCat-tekstene deres i grupper på tre, ved å fortelle hverandre hva dere har uthevet, med tid til å diskutere det som var interessant, inspirerende, nytt, vanskelig, forvirrende, kontroversielt, osv. Det er nødvendig å ha en kateket i hver av gruppene med tre personer.

PLENUMSDISKUSJON (10 min): En kort diskusjon med hele gruppen, ledet av en av kateketene: for å understreke hovedpoengene; for å høre fra smågruppene om de har noe viktig å meddele; for å samle opp og kanskje svare på vanskelige spørsmål; eller for å samle opp alle vanskelige spørsmål og besvare dem uken etter.

SYCAMORE-ØKT (50 min): Kjør en vanlig Sycamore-økt om dagens tema, men når filmen stoppes tre ganger for spørsmål og diskusjon, vil dere ha mindre tid enn under en troskurs-økt. Sørg for at dere har maksimum 10 minutter til hvert spørsmål/pause.

AVSLUTTENDE BØNN (5 min): Slik det måtte passe best: f. eks. en skriftlesning som passer til temaet og som kan deles ut til deltakerne, så de kan be ved hjelp av den i løpet av uken.

 

av Oddvar Moi publisert 23.08.2021, sist endret 23.08.2021 - 15:49