De hellige 44 Mar Saba-martyrene av 614

Minnedag: 16. mai

Disse 44 hellige martyrene kom fra klosteret (lavraen) Mar Saba (St. Sabas), en halveremittisk kommunitet grunnlagt av den hellige Sabas rundt 478 (483?) i den ville kløften mellom Jerusalem og Dødehavet på et sted som Jomfru Maria hadde vist ham i en åpenbaring.

De 44 munkene led martyrdøden under keiser Heraklios I (610-41) i hans krig mot kong Khusrou II av Persia (591-628) (gr: Khosroës; lat: Chosroës; Chosrau), som tilførte Øst-Romerriket en stor katastrofe ved å erobre Syria, Palestina og Egypt i løpet av sine kriger. Han hadde også tidligere erobret Det hellige Kors, som Heraklios til slutt tok tilbake.

Klosteret Mar Saba var med rette berømt. Sabas var en av de mest kjente monastiske grunnleggerne på 500-tallet. Hans kloster, som fortsatt består, ligger i en kløft ved elven Cedron, femten kilometer sørøst for Jerusalem i ørkenen som leder til Dødehavet. Det har produsert mange helgener i sin lange historie, blant dem de hellige Johannes av Damaskus, Johannes den tause og ikke minst de 44 martyrene fra 614. I tillegg kommer De hellige 20 Mar Saba-martyrene av 797.

Klosteret ble angrepet av arabere på plyndringstog. Da de ikke fant den skatten de forventet var der, ble de rasende og myrdet de forsvarsløse prestene og munkene. Noen ble halshogd, mens andre bokstavelig talt ble hakket i småbiter. I sitt heroiske vitnesbyrd kan disse ofrene sammenlignes med gruppene av munker som ble martyrdrept under vikinginvasjonene på 800-tallet eller i Den spanske borgerkrigen på 1900-tallet. Den hellige Antiokos av Mar Saba (d. ca 630) har bevart en beretning om martyrene i hans «107. preken». Dositheos nevner dem også i sin Dodekabiblos.

Det finnes flere grupper av martyrer fra Palestina i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum: Anonyme martyrer i Palestina ca 509, Anonyme martyrer i Palestina ca 410, 1.480 anonyme martyrer i Palestina ca 614 og 33 anonyme martyrer i Palestina. De 44 Mar Saba-martyrene er bevart i den nyeste utgaven (2001). Deres minnedag er 16. mai.

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49