Den hellige keiserinne Adelheid (931-999)

Minnedag: 16. desember

Skytshelgen for keiserinner, prinsesser, bruder, enker, foreldre for store familier, steforeldre, landsforviste og mennesker i eksil, ofre for mishandling, fanger, andre ekteskap; ved problemer med svigerfamilie

Den hellige Adelheid (Adelaide; Alice) ble født i 931 i Burgund som datter av kong Rudolf II av Øvre Burgund (912-37) og hans hustru Bertha, datter av hertug Burchard av Schwaben. Hun fikk en strengt kristen oppdragelse. Faren lå i krig om Italias krone med Hugo av Provençe, konge av Italia (926-47), men i 933 sluttet de en fredsavtale som innebar at den toårige Adelheid ble forlovet med Hugos sønn, kronprins Lothar av Lombardia. I 947, da Adelheid var blitt 16 år, sto bryllupet. I mellomtiden var Rudolf II død da Adelheid var seks år gammel, og hennes mor hadde giftet seg med Hugo. Like etter abdiserte Hugo av Provençe som konge av Italia og dro hjem til Provençe for å dø. Lothar ble konge i navnet som Lothar II (947-50), selv om markgreve Berengar av Ivrea var den egentlige makthaver i Italia.

Til tross for sin ungdom ble dronningen snart et forbilde for alle kristne kvinner og mødre. Hun tok seg av samfunnets fattige og svake, ga dem økonomisk og moralsk støtte og trøstet og hjalp dem etter beste evne. Kongeparet fikk en datter, Emma, som senere giftet seg med kong Lothar V av Frankrike (954-86).

Men allerede tre år etter bryllupet, i 950, døde Lothar, sannsynligvis forgiftet av markgreve Berengar av Ivrea, som straks oppkastet seg til ny konge (950-61) og satte på seg langobardkronen. Hans sønn Adalbert ble opphøyet til medkonge. Dette var det ytre uttrykket for de forlengst bestående maktforholdene, og Berengar ble allment anerkjent som konge. Berengar fratok den unge enken krone og rike og krevde at hun skulle gifte seg med Adalbert. Da Adelheid nektet, satte Berengar henne i fengsel i et slott ved Gardasjøen sammen med datteren Emma. Her måtte hun tåle krenkelser og mishandling, men den dypt religiøse kvinnen mistet ikke motet.

Adelheid skal ha blitt befridd av sin kapellan Martin, som hadde gravd en underjordisk gang hvor hun unnslapp. Hun holdt seg skjult i skogene mens Martin fanget fisk til dem i innsjøen. Men snart kom hertugen av Canossa, Alberto Uzzo, som hadde hørt om flukten. Han var en venn av hennes avdøde mann og ga dem beskyttelse i sin borg Canossa. Der sendte hun sannsynligvis bud etter den saksiske kong Otto I av Tyskland (keiser 962-73), som hadde vært enkemann siden 946, da hans hustru Edith døde – hun var søster av kong Athelstan av England (924-40).

Dette ga kong Otto en velkommen mulighet til å gripe inn i de italienske forholdene. Hans mål var å motta keiserkronen, og første skritt var å erobre det italienske kongedømmet. Han satte over Alpene høsten 951 og besatte Lombardia uten særlig motstand. Han beseiret Berengar i slaget ved Pavia og inntok Pavia uten vanskeligheter. Dit kom også Adelheid, som nå var frigitt, og Otto ga den tyveårige enken sin krone tilbake. Deretter giftet Otto seg med Adelheid i Pavia juledag 951 og mottok hyllesten fra Italias adel.

I et lykkelig ekteskap fikk Otto og Adelheid sønnene Henrik og Bruno, som begge døde tidlig, sønnen Otto, den senere keiser Otto II (973-83), og den hellige datteren Mathilde, som døde i 968 som abbedisse i Quedlinburg. Adelheid mottok sin fiende Berengars to døtre ved sitt hoff og oppdro dem sammen med sin egen datter. Ottos sønn fra første ekteskap, Ludolf, var sjalu på sin stemors innflytelse, og han ble et senter for misnøye og opprør. Men den edle og yndige dronningen vant det tyske folkets beundring og respekt. I 962 ble Otto og Adelheid kronet til keiser og keiserinne i Roma av den uverdige pave Johannes XII (955-64).

Den kloke og lærde keiserinnen var svært opptatt av reformen som gikk ut fra klosteret Cluny, og hun pleide nære forbindelser med de hellige abbedene Majolus og Odilo, men også med andre størrelser i tiden, som Gerbert og den hellige Adalbert av Magdeburg. Hun støttet klostrene Peterlingen i kantonen Waadt i Sveits og San Salvatoris i Pavia, og i 973 grunnla hun et benediktinsk dobbeltkloster i Sels i Alsace.

Etter 22 års ekteskap døde keiser Otto I i 973, og deretter utviklet det seg et spent forhold mellom Adelheid og hennes sønn Otto II. Det var forårsaket av hans hustru, den greske prinsessen Theofano, som mislikte svigermoren sterkt, men også andre av hans rådgivere. Dette førte til at Otto forstøtte sin mor fra hoffet. Adelheid trakk seg skuffet tilbake, først til Pavia i Italia og deretter til Burgund, hvor hun fant tilflukt i Vienne hos sin bror Konrad av Burgund. Hun grunnla i den følgende tiden flere klostre, støttet reformene fra Cluny og understøttet rikt de kirkelige institusjonene i landet. Da Otto etter megling fra abbed Majolus av Cluny erkjente at han hadde gjort moren urett, kalte han henne tilbake, og i Pavia ble de forsonet ved at keiseren ba på sine knær om tilgivelse for sin uvennlighet. Men Otto døde kort tid etter, i 983. Litt senere mistet Adelheid også den eldste datteren Emma.

Den unge Otto III ble ny keiser (983-1002), og Adelheid ble regent for sønnesønnen i Italia. Men hans mor Theofano ble regent for ham i Tyskland og fikk igjen svigermoren forvist fra hoffet. Men etter Theofanos plutselige død i 991 ble Adelheid igjen trukket inn i statsanliggender som formynder for sønnesønnen også i Tyskland. Fra 991 til 993 var hun regent for ham, myndig støttet av den hellige erkebiskop Willigis av Mainz. Hun brukte sin nye makt til å grunnlegge og restaurere klostre i området, og hun var svært opptatt av evangelisering blant slaverne. Hun var en sjenerøs og sympatisk kvinne, som søkte råd fra hellige menn i hele sitt vanskelige liv, som de hellige Adalbert av Magdeburg, Majolus og Odilo av Cluny.

I 995 trakk keiserinne Adelheid seg tilbake til et kloster hun hadde grunnlagt i Seltz ved Rhinen nær Strasbourg i Alsace, og sine siste leveår tilbrakte hun der. Der døde hun den 16. desember 999.

Hennes biografi ble skrevet av Odilo av Cluny. I år 1097 ble hun helligkåret av den salige pave Urban II (1088-99), men hennes navn står ikke i Martyrologium Romanum. Det utviklet seg en valfart til hennes grav som holdt seg helt frem til reformasjonen. Siden den tid er hennes relikvier forsvunnet. Hennes minnedag er dødsdagen 16. desember. I kunsten fremstilles hun som keiserinne som gir almisser eller mat til de fattige, ofte ved siden av et skip, som minner om flukten fra Berengar.

av Webmaster publisert 26.04.2006, sist endret 23.04.2019 - 12:28