FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Anonyme martyrer i Afrika (d. 459)

Minnedag: 5. april

Denne martyrgruppen var en stor gruppe som led martyrdøden på påskedag i 459 mens de feiret eukaristien. Det skjedde under vandalenes arianske konge Geiserik (428-77). Lektoren, som akkurat intonerte Halleluja, fikk halsen gjennomboret av en pil. Deres minnedag er 5. april.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum er det syv grupper av anonyme martyrer fra Afrika. Med Afrika menes her bare Nordvest-Afrika, eller Africa Latina. Nordøst-Afrika går under overskriften Egypt eller Etiopia. Foruten denne gruppen fra 459 er det en gruppe fra rundt 210, en gruppe fra rundt 303, en gruppe fra Masyla, en gruppe på 220 stk, en gruppe på 100-200 stk og en gruppe fra 482.